Mūsų Fintech komanda primena, kad visi Lietuvos banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją turintys mokėjimo paslaugų teikėjai privalo teikti šias ataskaitas:

  • Statistines ataskaitas apie mokėjimus ir sukčiavimus atliekant mokėjimus (atitinkamai kas tris ir šešis mėnesius)
  • Ataskaitas apie mokėjimo paslaugų mokesčius (likus penkioms darbo dienoms iki tos dienos, kai pradedami taikyti atitinkami paslaugų mokesčiai)

Statistinės ataskaitos apie mokėjimus ir sukčiavimus atliekant mokėjimus

2022 m. sausio 1 d. įsigalios nauji Lietuvos banko valdybos patvirtinti ataskaitų teikimo reikalavimai.

Licencijuoti mokėjimo paslaugų teikėjai privalės Lietuvos bankui teikti duomenis apie mokėjimų statistiką kas ketvirtį, apie sukčiavimus atliekant mokėjimus – kas šešis mėnesius.

Lietuvos bankas paskelbė mokėjimo paslaugų teikėjų, kuriems taikomi reikalavimai teikti ataskaitas apie mokėjimus ir sukčiavimus atliekant mokėjimus, sąrašą, taip pat nurodė jiems taikomų prievolių teikti ataskaitas apimtį (pildant išsamios statistinės ataskaitos formą P0607 arba sumažintos statistinės ataskaitos formą S0607). Sąrašas bus atnaujinamas kas ketvirtį.

Duomenys Lietuvos bankui turi būti pateikiami per 20 darbo dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos per internetinę duomenų teikimo sistemą arba elektroniniu paštu (sukciavimu-statistika@lb.lt) naudojant Lietuvos banko nurodytą formą (P0607 arba S0607) (atitinkamą informaciją rasite čia – priedų dalyje). Be to, mokėjimo paslaugų teikėjai turi paskirti atsakingą asmenį ir atsiųsti išsamius jo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą – adresu sukciavimu-statistika@lb.lt.

Jei mokėjimo paslaugų teikėjas dar nepradėjo vykdyti veiklos ir negali pateikti atitinkamos informacijos, jis turėtų apie tai informuoti Lietuvos banką.

Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

Ataskaitų apie mokėjimo paslaugų mokesčius teikimas

Mokėjimo paslaugų teikėjai privalo teikti Lietuvos bankui informaciją apie savo taikomus mokėjimo paslaugų mokesčius, jei jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. Lietuvoje įsikūrę mokėjimo paslaugų teikėjai, atidarę mokėjimo sąskaitas, leidžiančias klientams atlikti bent vieną iš šių veiksmų:

  • pervesti lėšas į mokėjimo sąskaitą
  • išimti pinigus iš sąskaitos
  • vykdyti mokėjimo tretiesiems asmenims operacijas ir gauti lėšų tretiesiems asmenims atlikus mokėjimo operacijas, įskaitant kreditinius pervedimus

2. Lietuvoje įsikūrusios elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos, kurios priima įnešamus grynuosius pinigus ir turi bent penkis klientų aptarnavimo punktus

3. Lietuvoje įsikūrę bankai, užsienio bankų filialai ir kredito unijos, priimančios įnešamus grynuosius pinigus

Atitinkama informacija apie paslaugų mokesčius bus skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Mokėjimo įstaigos privalo paskirti atsakingą asmenį ir apie tai informuoti Lietuvos banką adresu ikainiai@lb.lt, kad gautų kitus nurodymus dėl ataskaitų teikimo.

Atkreipkite dėmesį, kad net jei jūsų mokėjimo įstaiga neatitinka pirmiau nurodytų kriterijų, vis tiek turite apie tai informuoti Lietuvos banką.