Šiuo metu paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu privačiame sektoriuje nuotolinis darbas nėra privalomas, o tik rekomenduojamas. Tai reiškia, kad darbdaviai gali spręsti, ar prašys darbuotojų ir toliau dirbti iš jų įprastos darbo vietos biure.

Dalijamės rekomendacijomis, į kokius aspektus darbdaviai turėtų atkreipti dėmesį organizuodami darbą darbo vietoje, ir patariame, kaip užtikrinti saugią darbo aplinką darbuotojams bei apsisaugoti nuo galimų teisinių rizikų.

Atlikite su Covid-19 susijusios profesinės rizikos vertinimą

Jei iki šiol nesate atlikę su Covid-19 susijusios profesinės rizikos vertinimo, rekomenduojame atlikti jį nedelsiant. Toks vertinimas reikalingas, kadangi Covid-19 darbo vietoje kelia naujų rizikų, kurių anksčiau atliktas profesinės rizikos vertinimas galėjo nenumatyti. Atlikus su Covid-19 susijusį profesinės rizikos vertinimą, turėtumėte gauti aiškius atsakymus į šiuos klausimus:

  • Kokios su Covid-19 susijusios profesinės rizikos yra Jūsų įmonės darbo vietose?
  • Kokių konkrečiai priemonių (pvz., kolektyvinių ar asmeninių apsaugos priemonių, darbo erdvių pertvarkymo, darbuotojų skaičiaus darbovietėje ribojimo ir pan.) turite imtis, kad užtikrintumėte darbuotojams saugią darbo aplinką? Priemonių sąrašas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į Jūsų darbovietės ir darbo organizavimo specifiką.

Užtikrinkite tinkamą darbo aplinką

Darbuotojai gali tęsti darbą biuruose ar grįžti į juos tik tada, kai užtikrinamos visos būtinos priemonės, užkertančios kelią Covid-19 plitimui.

Norint tai įgyvendinti, Jums gali tekti:

  • organizuoti darbą pamainomis arba pradėti taikyti lankstų darbo pradžios ir pabaigos laiką, taip užtikrinant minimalų fizinį kontaktą;
  • taikyti naujas fizinio atstumo taisykles;
  • taikyti naujas darbuotojų ir klientų susitikimų taisykles;
  • įtvirtinti naujus higienos reikalavimus;
  • riboti vienu metu įmonės patalpose esančių darbuotojų skaičių;
  • paskirti už darbo saugą Covid-19 pandemijos metu atsakingą asmenį;
  • aprūpinti darbuotojus apsauginėmis priemonėmis (pavyzdžiui, kaukėmis, respiratoriais, pirštinėmis, dezinfekcinėmis priemonėmis);
  • pertvarkyti darbo vietų išdėstymą ir bendras erdves ar imtis kitų priemonių, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi visų saugumo reikalavimų.

Atsižvelkite į darbuotojų, esančių padidintoje rizikos grupėje bei galimai patiriančių psichologinių ar socialinių sunkumų, poreikius.

Taip pat rekomenduojame ypač gerai apsvarstyti prieš reikalaujant darbuotojų dirbti įprastoje darbo vietoje, kai yra įmanoma darbo funkcijas atlikti nuotoliniu būdu. Atsižvelkite į tai, kad tai gali pareikalauti papildomų finansinių ir organizacinių resursų – neužtikrinus saugumo darbo vietoje, darbuotojai turi teisinį pagrindą atsisakyti grįžti į darbo vietą.

Jei Jūsų įmonės biuras yra įsikūręs biurų pastate ar dalijatės erdvę su kitomis įmonėmis, bendradarbiaukite su pastato valdytoju ir šalia įsikūrusiomis bendrovėmis užtikrindami saugumą bendrose erdvėse.

Tinkamai informuokite darbuotojus apie naujas taisykles

Supažindinkite darbuotojus su naujais darbo organizavimo principais ir saugumo taisyklėmis bei užtikrinkite, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti apie tinkamą apsauginių priemonių naudojimą.

Siekiant sumažinti galimas rizikas įmonei, rekomenduojame dokumentuoti faktą, kad darbuotojai buvo supažindinti su atnaujintomis darbo saugos taisyklėmis (pavyzdžiui, elektroniniu patvirtinimu ar darbuotojo parašu).

Parenkite veiksmų planą, taikomą įmonėje nustačius Covid-19 atvejį

Turėkite iš anksto pasiruošę aiškų veiksmų planą tam atvejui, jei Jūsų darbuotojams būtų nustatytas Covid-19. Toks planas turėtų aiškiai numatyti žingsnius, kurie būtų įgyvendinami tokiu atveju, įskaitant NVSC informavimą, užsikrėtusio darbuotojo kontaktų atsekimą, darbo patalpų dezinfekavimą, komunikaciją darbuotojams, galimą laikiną grįžimą prie nuotolinio darbo ir kitus.

Atkreipiame dėmesį, kad Covid-19 diagnozė yra priskiriama jautriems asmens duomenims, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šių asmens duomenų valdymui ir komunikavimui darbuotojams. Jei ketinate stebėti darbuotojų temperatūrą ar naudoti mobiliąsias programėles Covid-19 stebėjimui, įvertinkite tokių priemonių poveikį darbuotojų privatumui ir asmens duomenų apsaugai. Peržiūrėkite taikomas darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisykles ir, jei reikia, jas pakoreguokite bei atitinkamai informuokite darbuotojus.

Parenkite veiksmų planą, taikomą darbuotojui atsisakius atvykti į darbo vietą

Jei darbdavys užtikrina saugumą darbo vietoje, darbuotojai neturi pagrindo atsisakyti atvykti į darbą. Visgi, nors darbuotojui atsisakius grįžti į darbą galite turėti pagrindą drausminės atsakomybės taikymui, pirmiausia pabandykite įsiklausyti ir suprasti darbuotojų nuogąstavimus bei įvertinti, ar įmanoma jų darbą organizuoti kitaip.

Atsiminkite, kad galite reikalauti darbuotojų dirbti darbo vietoje tik tada, kai darbo vietoje yra užtikrintos privalomos Covid-19 apsaugos priemonės. Kitu atveju darbuotojai gali turėti pagrindą atsisakyti atvykti į darbo vietą.