Seimas priėmė Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymą (toliau – Lietuvos COVID-19 įstatymas), kuris įsigaliojo 2020 m. balandžio 25 d. Lietuvos COVID-19 įstatymas taikomas tik toms įmonėms, kurios dėl COVID-19 krizės patyrė finansinių sunkumų ir (arba) tapo nemokios.

Vadovų pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo sustabdymas

  • Vadovų pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra sustabdyta. Tačiau ne automatiškai.
  • Vadovai turi kreiptis raštu į kreditorius ir pasiūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos, kuriuo būtų atidėti įmonės įsipareigojimų įvykdymo terminai, pakeista įsipareigojimų rūšis, panaikinti įsipareigojimai kreditoriams ir pan. Pranešime kreditoriams turi būti nurodytas ne mažiau kaip 15 dienų terminas, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl tokio susitarimo sudarymo.
  • Lietuvos COVID-19 įstatymu sustabdomas 15 dienų termino skaičiavimas ir vadovų pareiga kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo karantino atšaukimo, tačiau tik tuo atveju, jeigu buvo išsiųstas pranešimas kreditoriams.
  • Pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui nuo karantino atšaukimo, 15 dienų termino skaičiavimas bus atnaujintas ir vadovai turės susitarti dėl pagalbos. To nepadarę vadovai turės inicijuoti nemokumo procesą.
  • COVID-19 įstatymu taip pat leidžiama vyriausybei pratęsti sustabdymo terminą (t. y. karantino laikotarpiu + 3 mėnesiai) atsižvelgiant į ekonominę situaciją šalyje, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kreditorių teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo sustabdymas

  • Pagal LR juridinių asmenų nemokumo įstatymą kreditoriai įgyja teisę kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo skolininkui, jeigu jie buvo nustatę ne mažiau kaip 15 dienų terminą įsipareigojimams įvykdyti, sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.
  • Lietuvos COVID-19 įstatymu šis 15 dienų terminas sustabdomas karantino laikotarpiu. Tai reiškia, kad karantino metu teismai nepradės bankroto bylų, tačiau nebus laikoma, kad terminas yra pasibaigęs.

Restruktūrizavimo bylos nutraukimas

  • LR juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatyti keli restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai, įskaitant atvejus, kai restruktūrizavimo planas vykdomas netinkamai ar juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių. Tačiau teismas gali nutraukti restruktūrizavimo bylą tik tuo atveju, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiranda šie pagrindai, tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius.
  • Pagal Lietuvos COVID-19 įstatymą teismai negalės nutraukti restruktūrizavimo bylos aukščiau nurodytais pagrindais karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.
  • Lietuvos COVID-19 įstatymu vyriausybei taip pat suteikiama galimybė pratęsti šį draudimą ilgiau nei karantino laikotarpis ir 3 mėnesiai nuo jo atšaukimo atsižvelgiant į ekonominę situaciją šalyje, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.