Sparčiai plintantis koronavirusas (COVID-19) veikia finansų sektorių, skolininkus bei kapitalo rinkas ir įneša nemažai neapibrėžtumo. Mūsų tarptautinė COVID-19 darbo grupė yra pasirengusi jums padėti ir patarti visais aktualiais teisiniais klausimais.

Pateikiame svarbiausią pirminę informaciją ir patarimus, kurie padės priimti sprendimus sparčiai kintančioje situacijoje.

Ikisutartinė stadija ir pasirašytos sutartys, pagal kurias finansavimas dar nesuteiktas

Vertindami pasikeitusias aplinkybes finansuotojai gali nuspręsti keisti savo sprendimus dėl finansavimo teikimo ar tam tikras tokių sprendimų sąlygas. Tai kyla tiek iš sutarčių teisės, tiek iš finansuotojams taikomų reguliacinių pareigų tinkamai vertinti ir valdyti visas su finansavimo veikla susijusias rizikas.

Jei finansavimo sandoris jau sudarytas, tačiau pinigų išmokėjimui reikalingos sąlygos dar neįvykdytos, kyla rizika, kad ne visos sandorio užbaigimui reikalingos sąlygos bus laiku ir tinkamai įvykdytos. Taip gali atsitikti dėl to, kad sąlygų vykdyme dalyvauja ne tik sandorio šalys, bet ir tretieji asmenys (pavyzdžiui, finansų ir teisės patarėjai, notarai), dėl to, kad sandoris turi užsienio elementą (pavyzdžiui, užtikrinimas pagal užsienio teisę) ir dėl kitų priežasčių.

Priklausomai nuo sudarytos finansavimo sutarties sąlygų ir konkretaus skolininko aplinkybių, taip pat gali būti keliamas esminio neigiamo pasikeitimo klausimas. Įvykus esminio neigiamo pasikeitimo sąlygoms, tai gali būti pagrindu neteikti finansavimo ar jį stabdyti.

Todėl minėtose situacijose šalys turi būti pasirengusios aktyviai reaguoti bei apsvarstyti:

  • alternatyvius finansavimo šaltinius;
  • alternatyvias ir / ar papildomas užtikrinimo priemones;
  • papildomos informacijos surinkimą ar atnaujinimą tam, jog būtų priimtas galutinis sprendimas dėl finansavimo ar jo sąlygų pakeitimo;
  • terminų įvykdyti tam tikras sąlygas finansavimo išmokėjimui atidėjimą.

 

Sutarties vykdymo stadija

Force majeure (nenugalimos jėgos aplinkybė) šiuo atveju yra ne pats COVID-19, o valstybės veiksmai ar kitos susijusios aplinkybės (pavyzdžiui, darbuotojai susirgo ar buvo uždaryti į karantiną). Tad klausimas, ar verslas dėl COVID-19 negali vykdyti atitinkamų sutartinių įsipareigojimų, tarp jų ir finansinių, kiekvienu atveju turėtų būti nagrinėjamas individualiai.

Susidariusi situacija gali turėti neigiamos įtakos tiek finansinių, tiek nefinansinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui. Finansiniai įsipareigojimai yra, pavyzdžiui, finansinių rodiklių vykdymo nesilaikymas, o nefinansiniai – užstato kokybės pablogėjimas ar net užstato netekimas (jei, pavyzdžiui, įkeistos gautinos sumos), pareiga teikti informaciją ir kiti.

Ar situacija turės neigiamos įtakos įsipareigojimų vykdymui, priklauso nuo įvairių aplinkybių, tokių kaip finansuojamų klientų veiklos sritis, jų teikiamų finansinių paslaugų tipo, finansuojamo projekto tipo, finansuotojui pateikto užstato ir kitų. Kritinėje situacijoje net gali susidaryti įsipareigojimų nevykdymo atvejis, kada finansuotojas turi teisę nutraukti finansinių paslaugų teikimą ir pradėti priverstinį sutarties vykdymą.

Todėl atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos susidariusią situaciją yra itin svarbu reaguoti operatyviai bei atlikti šiuos veiksmus:

1. Skolininkai turėtų peržiūrėti sudarytų sandorių sąlygas bei identifikuoti:

  • įsipareigojimų teikti informaciją finansuotojams sąlygas ir tvarką; ir
  • atsižvelgiant į konkrečios įmonės, įmonių grupės ar finansuojamo projekto specifiką bei sandorio sąlygas, identifikuoti galimus įsipareigojimų nevykdymo scenarijus bei priemones kaip jų išvengti ar, kiek įmanoma, sumažinti neigimas pasekmes.

2. Skolininkai jau dabar turėtų kreiptis į finansuotojus su informaciniais pranešimais dėl sunkumų, kurie gali kilti dėl esminės neigiamos įtakos, ar net dėl galimo įsipareigojimų nevykdymo. Tuo atveju, kai sunkumai jau susidarė, reikia kreiptis su prašymu keisti sutarties sąlygas CK 6.204 str. pagrindu. Pavyzdžiui, prašyti palūkanų mokėjimo atostogų, netaikyti sutartinės atsakomybės dėl įsipareigojimų nevykdymo (pavyzdžiui, finansinių rodiklių netinkamo vykdymo ar užstato kokybės pablogėjimo, nelaikyti tokio pažeidimo įsipareigojimų nevykdymo atveju, kuriam esant finansuotojas turi teisę nutraukti sutartį, ir pan.)

3. Delsimas kreiptis į finansuotojus gali būti laikomas požymiu, kuris rodo, kad minėtos aplinkybės šaliai nėra tokios svarbios bei kad ji nėra rūpestingas teisinių santykių subjektas.

4. Finansuotojams labai svarbu identifikuoti klientų grupes, kurias labiausiai veikia / paveiks susidariusi situacija, bei pasirengti galimus savo sprendimų ir veiklos scenarijus. Atitinkamai, siekiant užtikrinti finansuotojų įsipareigojimų vykdymą svarbu užtikrinti, kad komunikacija bei sprendimų priėmimas vyktų kuo sklandžiau ir operatyviau, o esant vėlavimams klientus informuoti nedelsiant.