Dalyje savivaldybių paskelbus karantiną, primename Jums apie šiuo metu siūlomą paramą darbdaviams subsidijų forma.

Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos paskelbus prastovas ekstremalios situacijos ir (arba) karantino metu

Prastovos sąlygos

Norint paskelbti darbuotojams prastovą dėl ekstremalios situacijos ir (arba) karantino, taikomos šios sąlygos:

 • darbdavys dėl ekstremalios situacijos ir (arba) karantino negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sutarto darbo; ir
 • dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės darbo dirbti nuotoliniu būdu; arba
 • darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo (jei tokio darbo įmonėje yra).

Skelbiant prastovą būtent šiuo pagrindu, darbuotojai turi neiti į darbą ir nevykdyti darbo funkcijų nuotoliniu būdu, o prastovos laikotarpiu jiems mokamas ne mažesnis kaip minimalus darbo užmokestis (MMA) – iki 2020 m. gruodžio 31 d. MMA yra 607 EUR; nuo 2021 m. sausio 1 d. – 642 EUR.

Netenkinant aukščiau išvardintų sąlygų prastovos galės būti skelbiamos ir apmokamos įprasta tvarka (t.y. nesusijusia su ekstremalia situacija ir karantinu), tačiau darbdavys neturės teisės gauti valstybės subsidijų už tokios prastovos užmokestį.

Paskelbus prastovą dėl ekstremalios situacijos ir (arba) karantino, darbdavys turi per 1 darbo dieną pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie prastovą.

Daugiau skaitykite čia.

Subsidijos dydis

Darbdavys turi teisę pasirinkti subsidijos dydį:

 • 90 % (kai darbuotojui yra 60 ar daugiau metų – 100 %) nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio (ne didesnio, nei iki ekstremalios situacijos ar karantino paskelbimo darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis), bet ne daugiau nei 1 MMA (607 EUR bruto (nuo 2021 m. – 642 EUR) už visą prastovos mėnesį); arba
 • 70 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio (ne didesnio, nei iki ekstremalios situacijos ar karantino paskelbimo darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis), bet ne daugiau nei 1,5 MMA (910,50 EUR bruto (nuo 2021 m. – 963 EUR) už visą prastovos mėnesį).

Jei darbuotojas dirba ne visą darbo laiką arba paskelbta dalinė prastova, subsidija mokama proporcingai paskelbtam prastovos laikui.

Pareiga išsaugoti darbo vietas

Darbdavys privalo išsaugoti ne mažiau kaip 50 % darbo vietų, dėl kurių gautos subsidijos, bent 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo pabaigos.

Mokėjimo terminas

Subsidijos bus mokamos tol, kol tęsis Vyriausybės paskelbta ekstremali situacija ir (arba) karantinas.

Papildomos sąlygos

 • darbuotojai prastovos metu negali dirbti;
 • bendrovei nėra paskelbtas bankrotas, ji nėra likviduojama;
 • bendrovė ar jos atstovas per paskutinius vienerius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų;
 • bendrovės atstovas per paskutinius vienerius metus neturėjo daugiau nei vienos nuobaudos dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar komercinės veiklos pažeidimų;
 • bendrovė neturi biudžetinės įstaigos statuso.

Pasinaudojimo subsidijomis tvarka

Subsidijas gali gauti visi darbdaviai, išskyrus biudžetines įstaigas.

Dėl subsidijų gavimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą. Dokumentus teikiant elektroniniu būdu, jie turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Darbdavys gali kreiptis dėl subsidijos už atitinkamą mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos imtinai.

Subsidijos atšaukus prastovas arba nuo Covid-19 nukentėjusioms įmonėms

Primename, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. nustatytas sąlygas tenkinantys darbdaviai gali gauti subsidijas, mokamas:

 • iš prastovos atšaukus darbuotojus, už kurių darbo užmokestį prastovos metu buvo mokamos subsidijos; arba
 • kai darbdavys patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo Covid-19, sąrašą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.