Nuo 2020 metų pradžios anksčiau galiojusius Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymus pakeitė naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ). Nors priimant įstatymą buvo siekiama bankroto procedūrų optimizavimo dviprasmiškų nuostatų jį priimant nebuvo išvengta. Viena iš jų – ar apeliacinio teismo nutartis dėl nemokumo bylos iškėlimo gali būti skundžiama kasacine tvarka?

Iki JANĮ įsigaliojimo galioję juridinių asmenų nemokumo procesą reglamentuojantys teisės aktai tiesiogiai įtvirtino, kad kasacija dėl teismo nutarties nemokumo bylos iškėlimo klausimu yra negalima. Tuo tarpu JANĮ tiesiogiai toks draudimas nebuvo numatytas, dėl ko kilo ginčas, kurį 2021 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-823/2021 išsprendė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Kasacinis teismas suformavo praktiką, jog dėl teismo nutarčių iškelti nemokumo bylą kasacija negalima net ir nesant įstatyme tiesiogiai įtvirtinto kasacijos draudimo. Teismas savo poziciją motyvavo tuo, jog priešingas aiškinimas prieštarautų JANĮ tikslams, vienas kurių – spartaus, efektyvaus nemokumo proceso užtikrinimas.

Teko prisidėti prie JANĮ kūrimo ir susipažinti su JANĮ paruošiamaisiais dokumentais, todėl pritariu kasacinio teismo suformuotai praktikai, kuri užkerta kelią nesąžiningų juridinių asmenų piktnaudžiavimui ir užtikrina, kad nemokumo procesas būtų efektyvus, vykdomais laikantis konkrečiai apibrėžtų terminų, tokiu būdu užtikrinant skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyrą, – komentuoja teisininkė Greta Kubiliūnaitė.

Visą straipsnį skaitykite teise.pro.