Darbas Lietuvoje

Į Lietuvą atvykstantys ukrainiečiai galės dirbti praktiškai iš karto.

Užsiregistravę atvykus, ukrainiečiai, kuriems suteikiama laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje ir ukrainiečiai, gyvenę Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau visi kartu bendrai – ukrainiečiai) Lietuvoje galės pradėti dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą be jokių darbo leidimo reikalavimų, jeigu:

 • jiems vis dar galioja bevizis režimas arba jie turi galiojančią Šengeno erdvės vizą;
 • jie pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių aplinkybių, ar kad jiems suteikta laikinoji apsauga
 • jiems dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išduota nacionalinė (D) viza.

Be to, ukrainiečiai gali pateikti prašymą dėl su darbu susijusio leidimo gyventi arba ES mėlynosios kortelės (specialus leidimas gyventi, skirtas aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir galiojantis iki 3 metų), nereikalaujant jiems palankaus vietos darbo rinkos išnagrinėjimo rezultato (t. y. darbdavys neprivalės įrodyti, kad nėra tinkamų vietinių kandidatų tai darbo vietai užimti).

Asmenys, pasirinkę pateikti prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje, turės teisę pradėti dirbti iškart, kai šį prašymą užregistruos (anksčiau tokia teisė būdavo suteikiama tik po 6 mėnesių).

Įdarbintas asmuo negali būti registruotas Užimtumo tarnyboje.

Taip pat, ukrainiečiai, kurie gavo leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių aplinkybių, ar kad jiems suteikta laikinoji apsauga, atleidžiami nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, jeigu to padaryti negali dėl objektyvių priežasčių.

Ukrainiečiams leidžiama dirbti pagal laikinojo darbo sutartį taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Su užsieniečiu darbo sutartį sudarę darbdaviai per EDAS sistemą „Sodrai“ privalo pateikti LDU pranešimą, užpildydami nurodytą formą. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą privalo būti pateiktas ne vėliau nei likus vienai dienai iki užsieniečio įdarbinimo pradžios.

Atvykimas į Lietuvą ir registracija

 • Po atvykimo į Lietuvą Ukrainos piliečiai turėtų užsiregistruoti paskirtame registracijos centre (jei Lietuvoje neturi kur apsistoti) arba viename iš nurodytų migracijos departamento padalinių (jeigu Lietuvoje jau turi kur apsistoti).
 • Po registracijos jiems gali būti išduodama speciali registracijos pažyma.
 • Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams bei pilietybės neturintiems Ukrainoje gyvenusiems asmenims, kurie buvo priversti palikti šalį dėl karo, gali būti išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas net tais atvejais, kai jie su savimi neturi galiojančio paso, kol yra sprendžiamas jų teisinis statusas Lietuvoje.
 • Lietuvos valstybė ir nevyriausybinės organizacijos rūpinasi į Lietuvą atvykusiais ukrainiečiais ir suteikia jiems patalpas gyventi, maistą ir medicinos priežiūrą

Buvimo šalyje statuso pasirinkimai

Atlikę pirmiau minėtą registraciją, Ukrainos piliečiai šiuo metu turi toliau nurodytus pasirinkimus dėl tolesnio buvimo Lietuvoje:

 • dėl humanitarinių aplinkybių išduodamas laikinas leidimas gyventi, galiosiantis 1 metus. Teisinis tokio leidimo gyventi pagrindas yra ne prieglobstis, o negalėjimas grįžti į kilmės šalį dėl humanitarinių aplinkybių;
 • dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išduodama nacionalinė (D) viza (taip pat galiosianti 1 metus, tačiau suteikiama tik turintiesiems biometrinius pasus).

Atsižvelgiant į tai, kad pirmiau minėtų buvimo šalyje statuso pasirinkimų pagrindas nėra prieglobstis, pirmo atvykimo į kitą saugią šalį (pvz., Lenkiją, Rumuniją ar kt.) faktas neturės jokios įtakos teisei likti Lietuvoje.

Ukrainiečiai taip pat gali rinktis pateikti oficialų prašymą dėl prieglobsčio, tačiau tai yra kur kas ilgesnė procedūra ir jai gali būti taikomi papildomi teisiniai kriterijai (pvz., dėl pirmos saugios šalies, į kurią atvykstama, ar pan.).

 • Prašymus dėl vizos ar leidimo gyventi pateikiantys Ukrainos piliečiai neprivalės turėti galiojantį pasą, sveikatos draudimą ar kitus dokumentus (jei šių dokumentų jie negali pateikti dėl objektyvių priežasčių), kurių paprastai reikia suteikiant teisę atvykti į Lietuvą. Nebus taikomas joks prašymo pateikimo dėl vizos ar leidimo gyventi mokestis.

Su vaikais atvykstantys darbuotojai

Jei vaikas atvyksta į Lietuvą su vienu iš tėvų ir turi kokius nors tapatybės dokumentus (pasą, gimimo liudijimą, moksleivio pažymėjimą ar bet kokį kitą dokumentą, įrodantį vaiko tapatybę ir (arba) santyki su vienu iš tėvų), tuomet atvykimo procesas yra paprastas.

Jei vaikas atvyksta ne su savo tėvais, o su kitu šeimos nariu, giminėmis, draugais ar kitais žmonėmis, migracijos departamento pareigūnai rekomenduoja vienam iš tėvų pasirašyti pareiškimą ar laišką, kuriame:

 • lydinčiajam asmeniui paskiriamas rūpinimasis vaiku ir jo priežiūra (turi būti nurodyti pastarojo identifikaciniai duomenys);
 • lydinčiajam asmeniui suteikiama teisė keliauti su vaiku į užsienį arba konkrečiai į Lietuvą;
 • lydinčiajam asmeniui suteikiama teisė priimti sprendimus dėl vaiko migracijos statuso, prašymo dėl vaiko vizos ar leidimo gyventi teikimo ir pan.

Tai neprivalo būti sudėtingas teisinis dokumentas – tai gali būti netgi ranka rašytas pareiškimas.

Jei nėra visiškai jokių dokumentų dėl keliaujančių vaikų, migracijos departamento darbuotojams teks kreiptis į vaikų apsaugos tarnybą ir vertinti kiekvieną situaciją atskirai. Bet kokiu atveju, vaikui bus leidžiama likti Lietuvoje, o Lietuvos valdžios institucijos teigia neketinančios atskirti vaikų nuo jų draugų ar šeimos.

Daugiau informacijos taip pat galite rasti čia:

 • https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine (informacija taip pat pateikiama ukrainiečių ir rusų kalbomis)
 • https://investlithuania.com/guide-for-ukrainians/
 • https://stipruskartu.lt/ (išteklius apgyvendinimo ir kitos pagalbos pasiūlymams bei paieškai)