INVEGA paskelbė papildomų bei tobulinamų priemonių sąrašą, kuriomis bus siekiama paskirstyti valstybės paramą verslui.  Šis priemonių paketas padės įmonėms spręsti likvidumo ir finansines problemas, kylančias dėl COVID-19. Pagal INVEGA priemones bus paskirstyta daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų iš suplanuoto Vyriausybės finansinių priemonių paketo Lietuvos verslui.

Verslui suteiktų paskolų „atostogos“ – patobulinta iki šiol taikyta priemonė

 • Šia patobulinta priemone gali pasinaudoti smulkus ir vidutinis verslas.
 • Tikslas – kompensuoti 100 % mokėtinų palūkanų (ne didesnių nei 7 % metinių palūkanų) už paskolų ar lizingo įmokų mokėjimus 6 mėn. laikotarpiui.
 • Palūkanų kompensacija mokama kas mėnesį.
 • Patobulinta priemonė preliminariai startuos kitos savaitės pradžioje.

Daugiau skaitykite čia.

Portfelinės garantijos

Portfelinės garantijos paskoloms 2 (PGP2) ir portfelinės garantijos lizingui 2

 • Šia priemone galės pasinaudoti smulkus ir vidutinis verslas bei didelės įmonės.
 • INVEGA garantuos bankams ir kitoms finansų įstaigoms, įskaitant lizingo bendroves, už jau suteiktų ir naujų paskolų vykdymą. Paskolos, kurių vykdymas gali būti garantuojamas:
  • esamos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinių lėšų paskolos (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius), kurių pertvarkymai įvyko po 2020 m. kovo 16 d.;
  • naujos apyvartinės paskolos (įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius), skirtos įmonių likvidumui palaikyti.
 • Priemonė netaikoma paskoloms, kurios suteiktos įmonėms tiesiogiai veikiančioms azartinių lošimų organizavime, ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose ir pan.
 • Garantuojama iki 80 % paskolos sumos, bet ne daugiau kaip 1,5 mln. eurų.
 • Numatyta taikymo pradžia – 2020 m. balandžio 10 d.

Daugiau skaitykite čia.

Portfelinės garantijos faktoringui 2 (PGF2)

 • Ši priemonė skirta garantuoti finansų įstaigoms už suteiktus faktoringo limitus labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 • Bus garantuojama iki 80 % faktoringo sandorio limito sumos, tačiau didžiausia vieno faktoringo limito vienai įmonei suma ne didesnė nei 1 875 000 eurų.
 • Numatyta taikymo pradžia – 2020 m. balandžio 10 d.

Finansinė priemonė „Alternatyva“

 • Ši priemonė skirta skatinti smulkaus ir vidutinio verslo finansavimą, pasitelkiant alternatyvius finansuotojus. Tinkamų alternatyvių finansuotojų sąrašas dar yra derinamas;
 • Numatyta taikymo pradžia – 2020 m. balandžio 16 d.

Tikslinės paskolos verslui

 • INVEGA planuoja per finansų įstaigas įmonėms teikti lengvatines paskolas, skirtas likvidumui palaikyti.
 • Priemonė skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei didelėms įmonėms, kurios vykdo veiklą labiausiai paveiktuose sektoriuose, t.y. veikla yra visiškai uždrausta ir apyvarta nevyksta arba apyvarta yra nukritusi daugiau kaip 60 %.
 • Paskolos dydis bus ribojamas suma, reikalinga įmonės būtinosioms išlaidomas padengti. Paskolos bus teikiamos kas mėnesį.
 • Paskolos bus išduodamos iki karantino pabaigos arba iki 2020 gruodžio 31 d. Verslo subjektas paskolą grąžinti pradės praėjus 3 mėnesiams po karantino pabaigos.
 • Numatyta taikymo pradžia – 2020 m. balandžio 16 d.

INVEGOS tiesioginės paskolos

 • INVEGA planuoja teikti tiesiogines paskolas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo uždrausta.
 • Paskolos gali būti suteikiamos, jei įmonės negali gauti finansavimo rinkoje.
 • Numatyta taikymo pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.