Kada darbdavys gali stebėti, ką veikiate darbo kompiuteryje, kada jis gali skelbti kolegoms jūsų gimtadienio datą, o kada jūs galite paprašyti, kad jus užmirštų? Naujas ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) brėžia aiškesnes ribas tarp darbuotojo privatumo ir darbdavio intereso.

Verslui kraują stingdantis BDAR įsigalioja gegužės 25 d., o už naujo reglamento nesilaikymą gresia milžiniškos baudos. Tad BDAR duoda dvigubą efektą: numato naujas duomenų apsaugos teises ir užtikrina, kad bus realiai laikomasi jau anksčiau galiojusių įstatymų.

„BDAR suteikiamų teisių turinys yra platesnės apimties, aiškiau ir griežčiau apibrėžti atvejai, kada darbdavys privalo veikti aktyviai arba vykdyti darbuotojų prašymus, o tai, kad minėti reikalavimai būtų vykdomi, užtikrinama itin reikšmingų sankcijų darbdaviams, kurie nesugebės tinkamai įgyvendinti darbuotojų teisių, grėsme“, – aiškina Simona Vaitkūnienė, „Sorainen“ teisininkė.
Visą straipsnį skaitykite 2018-05-16 „Verslo žiniose“ arba vz.lt.