Bankrutuojanti Marijampolės kompleksinių trąšų gamykla „Arvi fertis“ per 2020 m. nuostolius išaugino dar beveik 5 mln. Eur. Auditoriai abejoja jos galimybėmis tęsti veiklą.

Ilgalaikis įmonės turtas per metus sumažėjo nuo 33,4 iki 32,9 mln. Eur, skolos tiekėjams padidėjo nuo 38,4 iki 49,6 mln. Eur. Sukaupti nuostoliai 2020 m. pabaigoje viršijo 31,9 mln. Eur. Nors per praėjusius metus iš pardavimų gautos pajamos ūgtelėjo nuo 2,7 iki 3,6 mln. Eur, nuostoliai padidėjo daugiau nei tris kartus – nuo 1,4 iki 4,6 mln. Eur.

„Kaip atskleista finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 2020 m. gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas nesiekia 50% įstatinio kapitalo. Ši aplinkybė kartu su kitais aprašytais dalykais rodo, kad egzistuoja svarbus neapibrėžtumas, kuris kelia reikšmingų abejonių dėl įmonės veiklos tęstinumo“, – nepriklausomo audito ataskaitoje nurodo Alina Sokolovienė, UAB „Censitor“ auditorė.

Tai, kad įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 57,7 mln. Eur suma, o pasibaigusiais metais įmonė patyrė 4,6 mln. Eur nuostolių, „taip pat kiti dalykai, aprašyti aiškinamojo rašto pastabose, rodo, kad esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių kelti didelių abejonių dėl įmonės galimybių tęsti veiklą“.

„Tai nėra normalu, kad bankrutuojanti bendrovė per metus patiria dar beveik penkis milijonus eurų nuostolių. Bankroto (nemokumo) procesai yra pradedami ir tam, kad būtų pristabdytas nuostolių didėjimas tiek pačiai bendrovei, tiek jos kreditoriams. Jeigu nuostoliai toliau didėja, yra pagrindo spręsti dėl galbūt netinkamo nemokumo proceso“, – sako Laurynas Lukošiūnas, „Sorainen“ partneris, advokatas, atstovaujantis kreditoriui „Alfa-bank“.

Jis pabrėžia, kad dėl papildomų nuostolių nukentės visi kreditoriai, nes mažėja tikimybė, kad bus padengta bent dalis kreditorinių reikalavimų.

Visą straipsnį skaitykite vz.lt.