Iki 2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės turėjo nutraukti sutartis su savo bendrovėmis, jeigu jos neatitinka naujų vidaus sandoriams keliamų reikalavimų. Naujus reikalavimus galėjęs užginčyti ESTT sprendimas dėl UAB „Irgita“ ieškinio Kauno miesto savivaldybei ir UAB „Kauno švara“ dar labiau pagreitins šiuos pokyčius.

2017 m. liepos 1 d. įsigalioję Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimai numato, kad visus naujų taisyklių neatitinkančius vidaus sandorius reikėjo nutraukti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Žilvinas Briedis, „Sorainen“ advokatas, teigia, kad ESTT generalinio advokato išvada patvirtino, jog Lietuva turi teisę nustatyti griežtesnes nei ES sąlygas vidaus sandoriams. ES viešųjų pirkimų direktyvos (2014/24/ES ir 2014/25/ES) numato tik minimalius reikalavimus vidaus sandoriams. Galutinio teismo sprendimo tikimasi sulaukti šių metų rudenį, tačiau teismas paprastai atsižvelgia savo sprendimuose į generalinio advokato išvadą.

„Turima patirtis rodo, kad vidaus sandoriai buvo sudaromi nekreipiant didelio dėmesio į naują sąlygą, kuri skelbia, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu neįmanoma užtikrinti perkančiosios organizacijos poreikio nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo, – komentuoja p. Briedis. – Jeigu ESTT patvirtins generalinio advokato nuomonę, bus daug griežčiau tikrinama, ar sudarydama sandorį savivaldybė laikėsi minėtų apribojimų.“ Anot teisininkų, didėjant pasiūlos alternatyvoms per teismus privatus verslas gali atsikovoti vis didesnę vidaus sandorių rinką.

Plačiau skaitykite vz.lt.