Susisiekimo ministerijos parengtas įstatymo projektas, kuriuo pasiūlyta įvesti sankcijas tiesiogiai ar netiesiogiai iš Baltarusijos importuojamiems produktams, sukėlė verslui nerimo. Į ką griežti ribojimai bus nukreipti, bus apibrėžta Vyriausybės nutarimu. Teisininkų nuomone, produkcijai, nesusijusiai su nacionaliniu saugumu, jis neturėtų būti taikomas.

„Pateiktas įstatymo projektas numato sankcijų galimybę visiems Baltarusijos subjektams ir (ar) produktams, ne tik trąšoms. Teisė įvertinti, kas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kokia apimtimi ir laikotarpiu taikyti konkrečias sankcijas, būtų pavedama Vyriausybei. Todėl turės būti parengtas atskiras nutarimas, kuris numatytų tokią tvarką“, – lakoniškame atsakyme „Verslo žinioms“ rašo Susisiekimo ministerija.

Vaivos Mašidlauskienės, teisės firmos „Sorainen“ vyresniosios teisininkės, advokatės, teigimu, būtent Vyriausybės nutarimuose bus apibrėžta konkrečiu atveju taikomų draudimų apimtis, trukmė, taikymo sąlygos ir išimtys bei subjektų ratas.

„Įstatymo projektas skirtas konkrečiai situacijai Baltarusijoje ir hibridinėms atakoms adresuoti. Įgyvendindama naujuoju įstatymu jai pavestas funkcijas, Vyriausybė savo nutarimais, tikėtina, priemones nukreiptų į konkrečius probleminius sandorius, kurių tikslas nėra suderinamas su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais. Į jo taikymo sritį neturėtų patekti su nacionalinio saugumo interesais nesusiję sandoriai su Baltarusijos subjektais, kurie nėra susiję su režimu ir kuriam finansuoti nėra skirtos iš šių sandorių gautos pajamos“, – aiškina V. Mašidlauskienė.

Visą straipsnį skaitykite vz.lt.