Daugybė verslininkų sulaukė permainų – nuo sausio 1 d. visi e. prekybos platformų operatoriai privalo kaupti duomenis apie juridinių ir fizinių asmenų, prekiaujančių per platformas, gautas pajamas ir visus išskaičiuotus ar priskaičiuotus mokesčius arba komisinius. Platformos taip pat turi tikrinti, ar iš pardavėjų gauta informacija yra teisinga, tiksli, ir nustatyti pardavėjų rezidavimo vietą. Tai numato Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) 2022 m. gruodžio 27 d. paskelbtos taisyklės.

Šie duomenys VMI turės būti pateikti duomenų rinkmenoje XML formatu per TIES portalą (mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemis, angl. Tax Information Exchange SubSystem) kasmet iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus.

Visą straipsnį skaitykite vz.lt.