Konsultavome „Best Finance“ steigiant įmonę Lietuvoje ir gaunant Lietuvos banko išduodamą mokėjimo įstaigos licenciją. „Best Finance“ planuoja teikti pinigų pervedimo paslaugas Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse.

Mūsų komandą sudarė partneris Augustas Klezys ir vyresniosios teisininkės Laura Matukaitytė, konsultavusi klientą su licencija susijusiais reguliavimo klausimais, bei Inga Macijauskaitė, konsultavusi įmonių teisės klausimais.