„Sorainen“ konsultavo steigiant „Iron Wolf Capital“ fondą ir struktūrizuojant jo veiklą. Įsteigto fondo forma – komanditinė ūkinė bendrija (KŪB). Planuojama, kad fondo dydis sieks 25–30 mln. eurų.

Fondo lėšas numatoma investuoti į didelį potencialą augti turinčias labai mažas, mažas ir vidutines įmones, kurios užsiima arba planuoja užsiimti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEP) veikla sumanios specializacijos srityse.

„Sorainen“ konsultavo valdytojų komandą (KŪB tikrąjį narį) visais su fondo steigimu Lietuvoje susijusiais klausimais – nuo paraiškos dalyvauti fondų valdytojo atrankoje, kurią vykdė „Invega“, bendradarbiaudama su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, pateikimo, iki fondo struktūrizavimo ir įsteigimo. Teikėme teisines paslaugas rengiant visus pagrindinius fondo steigimo dokumentus ir sutartis, derantis dėl bendrijos veiklos ir bendrijos dalyvių sutarčių (ang. limited partnership agreement, LPA) su „Invega“ bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (veikiančiu kaip pagrindinis investuotojas), taip pat konsultavome mokesčių ir kitais klausimais.

„Sorainen“ komandai vadovavo partneris Mantas Petkevičius, komandą sudarė partnerė Saulė Dagilytė ir teisininkės Eglė Mazėtytė bei Ieva Krivickaitė.