Lietuvos draudikų asociacija patvirtino „Ne gyvybės draudimo sutarčių sudarymo gaires“, kurių nuostatas praktikoje ketina taikyti visos asociacijos narėmis esančios draudimo bendrovės. Šį savireguliacinį dokumentą asociacija parengė kartu su „Sorainen“ ekspertais.

Gairės pradėtos rengti atsižvelgiant į nuolatinį draudimo rinkos vystymąsi, draudimo sutarčių sudarymo bei klientų aptarnavimo būdų ir formų plėtrą, spartėjantį gyvenimo tempą, reikalaujantį šiuolaikinių, pažangesnių techninių sprendimų ir naujo teisinio požiūrio.

„Sorainen“ komandą sudarė partneris Tomas Kontautas, vyresniosios teisininkės Agnė Sovaitė ir Jurgita Nikita.