Paslaugos > Sektorius >

Pramonė

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl pramonės sektoriaus įmonės renkasi „Sorainen“ paslaugas, yra sklandūs ir nusistovėję mūsų darbo procesai. Tai leidžia pasiūlyti klientams efektyvų projektų valdymą, operatyvią komunikaciją, racionalų teisinėms paslaugoms skirto biudžeto lėšų naudojimą ir kontrolę bei skaidrų paslaugų teikimo procesą. Dirbdami prie inovatyvių projektų galime pasitelkti keturis ofisus apimančios „Sorainen“ komandos patirtį; integracija ir dalijimasis žiniomis išskiria mus iš kitų šiame regione veikiančių advokatų kontorų. Mėgstame pramonės sektoriaus projektus ir džiaugiamės galėdami padėti steigti įmones, kurios kuria naujas darbo vietas ir gamina vietos bei tarptautinėse rinkose paklausias prekes.

Susisiekite

Visapusiška integracija

Dėl pramonės projektų apimties ir daugiasluoksniškumo juos įgyvendinant yra ypač svarbus bendradarbiavimas – tiek tarp komandų ir įvairių sričių specialistų, tiek ir tarp biurų skirtingose šalyse. Įmonės gyvavimo pradžioje ją konsultuoja įmonių teisės, valstybinio reguliavimo ir mokesčių specialistai, vėliau darbus tęsia intelektinės nuosavybės ir komercinių sutarčių komandos. Nors prie vieno projekto dažnai dirba kelios komandos, veikiame vieno langelio principu. Tai reiškia, kad užduotis deleguojate ir informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą ir biudžeto panaudojimą gaunate per vieną kontaktinį asmenį. Vieno langelio principą taikome ir konsultuodami tarptautiniuose projektuose, kuriuose suburiame kelias šalis apimančią teisininkų komandą.

Aktyviai įsitraukiame

Mielai pakylame iš savo darbo vietų ir apsilankome klientų gamyklose, kad galėtume gyvai pamatyti gamybos linijas ir susipažinti su procesais. Taip įgyjame praktinių žinių, kurios padeda atkreipti dėmesį į naujus teisinius aspektus. Todėl kai jūsų teisininkai prašosi į svečius, neišsigąskite – taip siekiame geriau pažinti klientą ir sukurti pridėtinę vertę.

Įvairiapusiška patirtis

Per ilgus darbo metus esame padėję klientams įgyvendinti verslo projektus daugybėje pramonės sričių: greito vartojimo prekių, automobilių, techninės įrangos, statybinių medžiagų, mašinų komponentų, kasybos, tekstilės, medžio dirbinių, komercinių įrenginių gamybos ir daugelyje kitų. Sukaupėme daug patirties konsultuojant pramonės sektoriaus įmones įvairiais teisės ir mokesčių klausimais, todėl galime padėti įgyvendinti bet kokios apimties ir sudėtingumo projektus.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Valstybės tęsia ir plečia bendradarbiavimą pramonės srityje, net jeigu geopolitinė situacija rodytų ką kita. Siekdami padėti klientams užtikrinti sklandų tarptautinį bendradarbiavimą, pasitelkiame integracijos mūsų regione teikiamas galimybes.

Galime jums padėti šiose srityse

 • turto įsigijimas įvairiose pramonės srityse
 • bendrų įmonių steigimas
 • plyno lauko investicijų ir investicijų į apleistas zonas projektai
 • pasinaudojimas laisvosios ekonominės zonos reglamentavimu ir kitomis investicijų skatinimo priemonėmis
 • įmonių struktūrizavimas
 • sutartiniai santykiai
 • intelektinės nuosavybės apsauga
 • žemės naudojimas, statyba, aplinkosaugos klausimai
 • darbo santykiai
 • IT klausimai

Susisiekite

Patirtis

 • Buyer’s Legal Adviser

  Dasos Timberland Fund ll

  Acquisition of 100% shares in real estate company owning forest properties in Latvia

 • Seller’s Legal Adviser

  Bergvik Skog

  Selling forest properties and business in Latvia to Södra

  EUR 324 million
 • Legal Adviser

  CTS Engtec

  Advising petrochemical and chemical industry sector engineering company on the purchase of SystemTest, an Estonian company supplying industrial and infrastructure projects

 • Legal Adviser

  HKScan Group and subsidiaries

  Advising on daily legal issues related to activities in the Baltics, including taxation, corporate, employment, disputes and contract law

 • Legal Adviser

  Coca-Cola

  Advising on day-to-day activities in the Baltic States including labelling, advertising and sales campaigns, intellectual property, corporate, employment, taxation and other issues

 • Legal Adviser

  British American Tobacco

  Sale of real estate consisting of land plots, warehouse and office building in Riga, Latvia

  EUR 2.6 million
 • Legal Adviser

  Geely International Corporation

  Full legal support in creation and operations of joint venture – an automobile factory with annual output up to 60,000 cars and SUVs.

  Amount of investment: USD 580 million
 • Legal Adviser

  Manuli Rubber Industries

  Assisting Italy-based international group specializing in design, production and distribution of reinforced rubber for diverse industries, in launching joint venture in Belarus with Belarusian Steel Works (BMZ) and the Legmash Plant, under the auspices of the Ministry of Industry