Paslaugos > Sektorius >

Prekyba ir vartojimo prekės

Nuo šalikų etikečių iki globalių internetinių paslaugų teikimo sąlygų, nuo indų ploviklių dalelių iki stambiosios pramoninės įrangos – kad ir kokioje srityje specializuojatės, galime jums padėti. Pardavimai yra gyvybiškai svarbūs kiekvienai įmonei, todėl padedame bendrovėms sumažinti su prekyba susijusią riziką ir užtikrinti sklandų pirkimo procesą jų klientams. Mums nėra per menkų nei per stambių pavedimų – žinome, kur rasti ir kaip aiškiai suformuluoti atsakymus į jūsų klausimus. Klientai vertina mūsų gebėjimą paaiškinti sudėtingus teisinius aspektus suprantamai ir struktūruotai net tada, kai tenka ruošti sudėtingas franšizės sutartis ir platinimo schemas.

Susisiekite

Skaičiai kalba patys už save

Per pastaruosius metus mūsų komanda padėjo sudaryti virš 150 agentavimo ir virš 300 distribucijos sutarčių; taip pat konsultavome sudarant virš 350 vietos ir tarptautinių pardavimo sutarčių bei virš 300 užsakomųjų paslaugų pirkimo, subrangos ir viešųjų pirkimų sutarčių; parengėme virš 100 franšizės ir virš 150 licencinių sutarčių.

Atkreipiame dėmesį į kontekstą

Yra situacijų, kuriose būtina itin griežtai apibrėžti sutarties nuostatas, o kartais didelės apimties sutartys gali reikšti bereikalingus apribojimus ar apskritai netikti. Turime patirties rengiant tiek 2, tiek 200 puslapių sutartis ir žinome, kuris sprendimas yra tinkamiausias kiekvienoje situacijoje

Kad ir kur būtumėte – esame pasirengę padėti

Esame sukaupę daug patirties konsultuojant stambias ir vidutines tarptautines gamybos bei platinimo įmones klausimais, susijusiais su prekyba mūsų regiono rinkose. Taip pat konsultuojame smulkias ir vidutines vietos įmones, pradedančias platinti savo produkciją naujose rinkose – tiek pavienėse šalyse, tiek dešimtyse skirtingų rinkų vienu metu.

Patikimas patarėjas

Konsultuojame bendroves dėl veiklos griežtai reguliuojamuose sektoriuose ir rengiame stambiausių pasaulio technologijų įmonių naujų produktų sutarčių sąlygas, kurios leistų užtikrinti tiek vartotojų teisių, tiek įmonės interesų apsaugą – kad ir kokiu klausimu kreiptumėtės, padėsime rasti efektyvų sprendimą ir užtikrinti sklandų jo įgyvendinimą.

Galime jums padėti šiose srityse

 • komercinio atstovavimo sutartys
 • distribucijos sutartys
 • franšizės sutartys
 • subrangos ir užsakomųjų paslaugų sutartys
 • intelektinės nuosavybės objektų perdavimo ir licencijavimo sutartys
 • pardavimo sutartys
 • viešųjų pirkimų sutartys
 • konsultacijos įvairiais prekybos ir platinimo kausimais, įskaitant vartotojų apsaugą, asmens duomenų apsaugą, kalbos reikalavimus ir specifinius atskiriems produktams keliamus reikalavimus
 • prekybos reguliavimas
 • vartotojų apsauga
 • atsakomybė už netinkamos kokybės produktų padarytą žalą
 • ES laisvosios prekybos susitarimai
 • tarptautinė prekybos teisė
 • tarptautiniai prekybos susitarimai
 • dvišaliai prekybos susitarimai
 • jūrų prekyba
 • prekybos teisė

Susisiekite