Paslaugos > Sektorius >

Privatus ir rizikos kapitalas

Konsultuojame klientus mūsų regione visais privataus ir rizikos kapitalo klausimais – nuo fondų formavimo iki investicijų ir išėjimo iš verslo. Sujungiame dvi gana skirtingas kryptis – privataus bei rizikos kapitalo sandorius (tiek investavimo, tiek išėjimo) ir fondų struktūrizavimą (formavimą, derybas dėl ūkinės bendrijos veiklos sutarčių arba fondo taisyklių, konsultavimą valstybinio reguliavimo klausimais). Šias dvi sritis vertiname kaip vieną verslo sektorių ir esame sukaupę jame visapusiškos patirties. Aktyviai dalyvaujame fondų formavimo etape ir padedame spręsti su šios srities reguliavimu susijusius klausimus,  todėl puikiai suprantame privataus kapitalo rinkos dalyvių poreikius. Taip pat teikiame visapusiškas konsultacijas privatus ir rizikos kapitalo sektoriaus dalyviams įmonių įsigijimų ir susijungimų klausimais ir padedame įgyvendinti sandorius bei konsultuojame bendroves, siekiančias pritraukti investicijas.

Susisiekite

Prisidedame prie rizikos kapitalo rinkos plėtros

Pastaraisiais metais Lietuvoje įsteigėme penkis į rizikos kapitalą orientuotus fondus, taip prisidėdami prie rizikos kapitalo rinkos plėtros šioje šalyje. Taip pat konsultuojame startuolių akseleratorius Estijoje ir Lietuvoje. „Sorainen“ yra viena iš Baltijos šalių privataus ir rizikos kapitalo asociacijų (EstVCA, LatVCA ir LTVCA) steigėjų. Taip siekiame prisidėti prie gyvybingos kapitalo rinkų ekosistemos kūrimo.

Universalūs konsultantai

Siekdami prisidėti prie klientų verslo sėkmės, subūrėme įvairių sričių ekspertus ir konsultuojame visais šiam sektoriui aktualiais klausimais – nuo darbo teisės iki valstybinio reguliavimo, nuo bankininkystės iki intelektinės nuosavybės, nuo viešųjų pirkimų iki mokesčių struktūrizavimo. Teikiame visapusišką pagalbą tiek investavimo ir išėjimo sandoriuose, tiek fondų struktūrizavimo ir formavimo etapuose. Savo darbą grindžiame glaudžiu įvairių komandų bendradarbiavimu ir patirties dalijimusi.

Galime jums padėti šiose srityse

 • investavimo priemonių mokestinis ir teisinis struktūrizavimas
 • investavimo priemonių formavimas, įskaitant licencijavimą ir lėšų telkimą
 • konsultacijos reguliavimo klausimais kasdieninėje veikloje
 • investicijų struktūrizavimas, įskaitant mokestinius ir teisinius klausimus
 • išsamios konsultacijos dėl įmonių įsigijimų ir susijungimų, įskaitant teisinį ir mokestinį patikrinimą, antimonopolinį reglamentavimą, derybas visuose etapuose su sektoriaus dalyviais ir tikslinėmis bendrovėmis
 • išėjimas iš verslo
 • portfelį sudarančių bendrovių įsigijimo finansavimas ir refinansavimas
 • „mezzanine“ finansavimas
 • akcininkų sutartys
 • akcijų pasirinkimo sandoriai ir vadovų skatinimo priemonės
 • portfelį sudarančių bendrovių valdymas

Susisiekite