Paslaugos > Paslauga > Darbo teisė >

Darbo ginčai

Sėkmingai atstovaujame klientams valstybinėse institucijose ir visų instancijų teismuose. Konsultuojame ir atstovaujame bylose dėl darbo santykių nutraukimo ir ginčuose dėl darbo santykių perkvalifikavimo ar darbo užmokesčio – nuo neapmokėtų viršvalandžių iki išeitinių išmokų ir premijų. Esame pasirengę patarti, kaip užkirsti kelią diskriminacijai ar priekabiavimui ir kokius įrodymus reikia surinkti siekiant apsaugoti įmonės reputaciją. Visada mielai dalijamės savo žiniomis su klientais – galime surengti mokymus jūsų įmonėje ir pristatyti aktualius darbo teisės klausimus jūsų komandai.

Galime jums padėti šiose srityse

  • ginčai dėl darbo sutarčių nutraukimo
  • ginčai dėl darbo užmokesčio ir priedų
  • ginčai su darbuotojų atstovais
  • darbo sutarčių perkvalifikavimas
  • laikinųjų darbuotojų samdymas
  • susitarimai, galiojantys pasibaigus darbo santykiams (komercinių paslapčių apsauga, nekonkuravimas)
  • ginčai dėl darbuotojų materialinės atsakomybės
  • kolektyviniai ginčai

Susisiekite