Paslaugos > Paslauga > Darbo teisė >

Migracija ir darbuotojų perkėlimas

Globaliame pasaulyje migracijos klausimai yra neatsiejami nuo darbo teisės. Tiek susidūrę su įprastais formalumais, tiek su sudėtingomis ar net kritinėmis situacijomis, galite pasikliauti, kad greitai reaguosime ir efektyviai išspręsime kilusias problemas. Leidimai dirbti asmenims iš viso pasaulio, kasdieniai su vizomis susiję klausimai, konsultacijos migracijos taisyklių Baltijos šalyse ir Baltarusijoje klausimais, leidimai laikinai gyventi ir ES Mėlynosios kortelės, atsisakymai suteikti vizas ar leidimus – puikiai išmanome šiuos klausimus ir esame pasirengę jums padėti.

Galime jums padėti šiose srityse

  • leidimai dirbti
  • leidimai gyventi šalyje
  • vizos
  • ES Mėlynosios kortelės
  • migracijos formalumai
  • diplomų pripažinimas
  • migracijos ginčai

Susisiekite