Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Griežtėjant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reguliaciniams reikalavimams, finansų institucijos ir kiti įpareigoti subjektai susiduria su vis naujais iššūkiais juos įgyvendinant. Savo klientams padedame ne tik užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi, bet ir įgyvendinti gerąją tarptautinę praktiką savo veikloje.

Be to, įmonės, užsiimančios tarptautine prekyba arba veikiančios pramonės šakose, kuriose yra padidėjusi pinigų plovimo, kovos su pinigų plovimu ir sankcijų rizika, turėtų šias rizikas įsivertinti pačios ir, jei reikia arba banko prašymu, sukurti vidaus kontrolės sistemą.

Turime patirties tiek konsultuojant rinkos dalyvius, tiek dirbant su reguliuojančiomis institucijomis. Konsultuojame klientus atliekant pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išorės auditus, rengiant ir atliekant klientų vidaus politikų ir tvarkų teisinius vertinimus, atstovaujame klientus santykiuose su priežiūros institucijomis ir kitais subjektais. Esame pasirengę padėti įvairiose situacijose – nuo pasirengimo veiklos startui ir tinkamo veiklos vykdymo užtikrinimo iki konsultavimo bei atstovavimo inspektavimo metu ar po jo.

Taip pat konsultuojame kuriant savanoriškas vidaus kontrolės sistemas įmonėms, užsiimančioms tarptautine prekyba arba atstovaujančioms didesnės rizikos pramonės šakas (prekyba naftos produktais, plieno gaminiais, IT komponentais, elektronika ir kt.).

Galime jums padėti šiose srityse

  • priežiūra institucijos inspektavimo metu bei veiksmų plano inspektavimo metu nustatytiems trūkumams šalinti rengimas ir įgyvendinimas
  • įstaigos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų procesų bei procedūrų rengimas
  • išorės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos auditas
  • „Pažink savo verslo partnerį“ proceso rengimas
  • kiti pinigų plovimo prevencijos, sankcijų klausimai

Susisiekite