Viešieji pirkimai ir viešieji projektai

Mūsų visiškai integruotą komandą sudaro patyrę viešųjų pirkimų specialistai. Teikiame visas paslaugas viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės, finansavimo iš ES ir kitose susijusiose srityse. Konsultuojame įgyvendinant stambius didelės vertės viešųjų pirkimų projektus. Visose trijose Baltijos šalyse teikiame pagalbą bendrovei „RB Rail AS“, kuri koordinuoja didžiausią infrastruktūros projektą mūsų regiono istorijoje – milijardinį plyno lauko geležinkelio infrastruktūros projektą „Rail Baltica“ – ir yra viena iš pagrindinių jo vykdytojų. Taip pat esame prisidėję prie viešųjų pirkimų įstatymų keitimo Baltijos šalyse bei prie kitų teisėkūros iniciatyvų.

Specializuojamės jūsų verslo srityje

Kad ir kokiame sektoriuje vykdote veiklą, turime jame besispecializuojančių ekspertų. Mūsų komandą sudaro teisininkai, sukaupę didelę patirtį statybos, infrastruktūros, energetikos, gyvybės mokslų, technologijų, maisto pramonės ir kitose srityse. Siekdami patenkinti visus jūsų poreikius taip pat nuolat bendradarbiaujame su ekspertais, dirbančiais tokiose nišinėse srityse kaip ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai bei finansavimas iš ES.

Integruota komanda

Mūsų integruota komanda yra pasirengusi jums padėti. Jums tereikia susisiekti su vieninteliu kontaktiniu asmeniu, o mes užtikrinsime sklandų bendradarbiavimą tarp skirtingų „Sorainen“ komandų. Mūsų klientams tai reiškia veiksmingą pirkimo dokumentų rengimą, atstovavimą ir kitų teisinių paslaugų teikimą ne tik viešųjų pirkimų klausimais, bet ir visose kitose susijusiose teisės srityse.

Galime jums padėti šiose srityse

  • perkančiosioms organizacijoms (subjektams) ir tiekėjams teikiame strategines ir procedūrines konsultacijas dėl viešųjų pirkimų vidaus procedūrų struktūrizavimo, viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo, taip pat dėl pasiūlymų persvarstymo;
  • pirkimo dokumentų rengimas, ypač sudėtingoms viešųjų pirkimų procedūroms, įskaitant konkurso procedūras su derybomis, konkurencinį dialogą, inovacijų partnerystę bei viešojo ir privataus sektorių partnerystę; sudėtingų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų suformulavimas specifinėms rinkoms ir patarimai dėl atitinkamų su tuo susijusių metodinių skaičiavimų;
  • parengtų pasiūlymo dokumentų atitikties įstatymų ir pasiūlymų pateikimo taisyklių reikalavimams užtikrinimas;
  • klientų pasiūlymų viešuosiuose pirkimuose rengimas ir pateikimas;
  • atstovavimas derybose visose viešųjų pirkimų etapuose;
  • atstovavimas klientams per ikiteismines ir teismines procedūras, įskaitant pirkimo dokumentų reikalavimų, bet kuriame viešųjų pirkimų etape perkančiųjų organizacijų (subjektų) priimtų sprendimų ir neteisėtų viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų apskundimą;
  • perkančiųjų organizacijų (subjektų) konsultavimas dėl viešųjų pirkimų vidaus audito ir tokio audito atlikimas;
  • mokymai viešųjų pirkimų ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės srityse;
  • konsultacijos dėl finansavimo iš ES;
  • įvykdytų viešųjų pirkimų auditas.

Susisiekite