Aplinkos apsauga

Kad ir kokiu verslu užsiimate, galime jums pasiūlyti patikimas konsultacijas aplinkos apsaugos teisinio reguliavimo ir praktikos klausimais. Mūsų integruota komanda puikiai derina technines žinias, patirtį reguliavimo srityje, verslų mąstymą ir tarptautinį požiūrį, todėl galime padėti savo klientams suvaldyti riziką aplinkai ir sklandžiai įgyvendinti sandorius.

Augant dėmesiui aplinkosaugos problemoms, šios srities reguliavimas plečiasi ir griežtėja tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu ir klientai mums patiki stebėti šiuos pokyčius. Visų pramonės šakų verslo procesams ir produktams įtakos turi kylantys klausimai dėl jų atitikties aplinkosaugos reikalavimams, todėl įmonės yra suinteresuoto išvengti pažeidimų, ypač atsižvelgiant į tai, kad verslo sandorių įgyvendinimui didelę įtaką turi atsakomybės klausimai.

Nuolat konsultuojame pramonės sektoriaus klientus dėl poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo, įskaitant taršos leidimus, specialias apsaugos zonas ir užterštų teritorijų valymą siekiant tęsti vystymą.

Galime jums padėti šiose srityse

 • poveikio aplinkai vertinimas ir strateginis poveikio aplinkai vertinimas
 • sveikatos, aplinkosaugos ir saugos reguliavimas ir leidimai
 • cheminių medžiagų reguliavimas, įskaitant cheminių medžiagų, biocidų ir ploviklių patekimo į rinką reguliavimą, vertinimą ir leidimų išdavimą
 • atsakomybė už žalą aplinkai
 • gamtiniai ištekliai
 • žaliosios technologijos
 • apyvartinių taršos leidimų prekyba
 • gamtos apsauga
 • atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, tvarkymas; pavojingų medžiagų ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių reglamentavimas
 • konsultacijos sudarant sandorius
 • ginčai ir bylinėjimasis aplinkos apsaugos srityje

Susisiekite

Naujienos