Kaip teisininkų bendruomenės nariai palaikome Civilinės sąjungos įstatymo priėmimą – bendrus tarpusavio santykius kuriančių asmenų turtiniai ir neturtiniai teisiniai santykiai privalo būti teisiškai sureguliuoti ir apsaugoti, nepažeidžiant lygiateisiškumo bei diskriminacijos draudimo principų.

„Labai tikimės, jog Seimas žengs šį žingsnį ir Civilinės sąjungos įstatymas bus priimtas. Metas mūsų valstybei, tvirtai žengiančiai demokratiniu keliu ir išpažįstančiai Vakarų civilizacijos vertybes išsivaduoti iš paskutinių prietarų ir suteikti teises visiems piliečiams gyventi pilnavertį gyvenimą“, – sako Lietuvos biuro vadovaujantis partneris Tomas Kontautas.

Lygybė yra viena iš pagrindinių „Sorainen“ vertybių ir reikšminga mūsų tvarumo strategijos dalis, kuria remdamiesi formuojame ir savo poziciją visuomenei svarbiais klausimais. Civilinės sąjungos įstatymo priėmimas prisidėtų prie šios vertybės puoselėjimo ir tvarios socialinės aplinkos Lietuvoje kūrimo.