Apmācība un attīstība

Karjeras laikā SORAINEN jums būs iespēja mācīties un attīstīt savas prasmes, lai kļūtu par vadošo ekspertu savā specializācijā un sniegtu izcilus pakalpojumus klientiem.

Jurista profesija nozīmē daudz vairāk nekā tikai likumu pārzināšanu, tāpēc mēs nodrošinām jūsu personīgo attīstību ar apmācībām, kas ietver arī tādas prasmes kā vadība un komandas veidošana.

Mūsu apmācību programma, saukta par SORAINEN Akadēmiju, ir iedalīta trīs līmeņos:

  • ievada apmācība (biroja līmenī),
  • vispārējā apmācība (personīgās, komercdarbības un vadības prasmes),
  • juridiskā apmācība (atbilstoši prakses jomai un jurisdikcijai).

Apmācība SORAINEN sākas ar ievada daļu, ko apgūst pirmajos mēnešos pēc pievienošanās birojam. Šī programma iekļauj atbalsta personāla (komercdarbības attīstības un mārketinga, IT un personāldaļas), partneru (stratēģijas) un vadītāju (prakses grupu) sniegto apmācību.

Apmācība turpinās visas karjeras laikā, un katram tās posmam ir izveidotas atsevišķas programmas. Iespējams apgūt individuāli piemērotu apmācības programmu, lai uzlabotu tehniskās prasmes (IT, valoda, publiskā uzstāšanās, projektu vadība un laika pārvaldība), juridiskās prasmes (atbilstoši specializācijai) un komercdarbības prasmes (komunikācija, komercdarbības attīstība un pārrunas, apmācība par plašsaziņas līdzekļiem, biznesa etiķete).

Visam personālam ir attīstības pārrunas ar saviem tiešajiem vadītājiem, lai noteiktu apmācības un attīstības vajadzības un definētu karjeras mērķus nākamajam pārskata periodam. Lai varētu virzīt savu attīstību, ir nepieciešams zināt, ko no jums sagaida. Tāpēc mēs esam izstrādājuši kompetences modeli ar nepieciešamajām prasmēm katram karjeras posmam, kā arī 360 atgriezeniskās saiknes sistēmu, ko katrs var izmantot. Sīkāk lasiet šeit.

SORAINEN Akadēmijā iekļautas dažāda veida apmācības, to skaitā biroja iekšējā apmācība, kurā mēs izmantojam un dalāmies savā zinātībā, kā arī ārējā apmācība, ko nodrošina vadošie vietējie un starptautiskie eksperti. Papildus standarta apmācību veidiem, izmantojam arī e-studijas, darbaudzināšanu (mentorings) un trenēšanu (koučings).

Lai nepārtraukti attīstītu mūsu biroju un iegūtu idejas no visa personāla, papildus SORAINEN Akadēmijai esam izveidojuši Attīstības forumu tiem cilvēkiem (pēc brīvprātības principa), kuri vēlas iesaistīties biroja izaugsmē. Attīstības forumu regulāri organizē un vada SORAINEN personāldaļa. Lai gūtu papildu ieskatu, lasiet šeit.

Papildus visam iepriekš minētajam mūsu izveidotais tīkls piedāvā iespējas doties strādāt uz kādu no mūsu birojiem citā valstī vai pat norīkojumā uz globāliem juridiskajiem birojiem ārpus Baltijas un Baltkrievijas reģiona. Lai gūtu papildu ieskatu, lasiet šeit. Daži SORAINEN partneri savas karjeras laikā strādājuši vairākos mūsu birojos.

Sākums Karjera Apmācība un attīstība