Kvalitātes vadība

SORAINEN kvalitātes politikas mērķis ir sniegt klientiem vairāk, nekā viņi ir cerējuši iegūt, un piedāvāt konsekventus, integrētus, augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus peļņu nesošā veidā dažādās valstīs. SORAINEN ir pirmais juridiskais birojs Baltijā un Baltkrievijā, kas ieviesis kvalitātes vadības sistēmu un saņēmis sertifikātu saskaņā ar ISO 9001 standartiem.

SORAINEN savu kvalitātes vadības sistēmu sāka izstrādāt 2002.gadā. 2006.gada martā SORAINEN Baltijas biroji saņēma Lloyd's Register Quality Assurance sertifikātu, un 2009.gada decembrī tam pievienojās arī SORAINEN Baltkrievijas birojs. Visos birojos katru gadu tiek veikti iekšējie auditi, Lloyd's Register Quality Assurance katru gadu pārbauda un vērtē vienu no birojiem. Ik pēc trim gadiem kvalitātes sistēmas pārbaudes notiek visos birojos un sertifikāts tiek atjaunots.

SORAINEN kvalitātes vadības sistēma atbilstoši labākās starptautiskās prakses standartiem nosaka biroja vadības un atbalsta procedūras, kā arī regulē darbu ar klientu lietām. Darbs šajā sistēmā nodrošina iespēju izpildīt klientu vēlmes, nodrošināt labākās kvalitātes pakalpojumus un apvienot uzticību, konfidencialitāti, precizitāti un profesionalitāti. Kvalitātes vadības sistēma nodrošina birojam ekonomisku stabilitāti, vairojot personāla efektivitāti un kontrolējot izmaksas. Tā kā kvalitātes vadība ir nepārtraukts process, šajā mainīgajā vidē birojam nepārtraukti jāuzlabo un jāattīsta savs personāls un procedūras, lai klientiem piedāvātu vislabākos pakalpojumus.

SORAINEN reģionālā kvalitātes vadības grupa, kuru vada partneris Toomas Prangli, izstrādā, ievieš un pārvalda procedūras un sistēmas, kas ļauj SORAINEN piedāvāt vienota stila augsta standarta juridiskos pakalpojumus.

>> Skatīt aktuālo kvalitātes sertifikātu

Sākums Par mums Kvalitātes vadība