Misija un vērtības

Mūsu misija:

Veicināt labklājību Baltijā un Baltkrievijā, sekmējot klientu biznesa panākumus.

Mūsu korporatīvās vērtības:

Uz klientu un komercdarbību vērsta domāšana: mēs palīdzam klientiem gūt panākumus, sniedzot optimālos risinājumus viņu biznesa vajadzībām.

Izcilība un inovācija: Mēs veidojam izcilu komandu, lai sasniegtu augstākos mērķus. Nerimstoša personiskā izaugsme un inovācija ir mūsu priekšrocība.

Komandas darbs un dalīšanās zinātībā: lai gan individuāla iniciatīva un radoša pieeja vienmēr tiek veicināta, mūs vienmēr motivē komandas darbs.

Ētika un cieņa: uzticamība, integritāte un godīgums atspoguļo mūsu darbības būtību. Mēs esam laipni un ar cieņu izturamies viens pret otru un visiem, ar ko strādājam.

Sākums Par mums Misija un vērtības