Risku vadība

SORAINEN risku vadības grupa rūpējas, lai birojs darbojas saskaņā ar tirgū pieņemtajiem standartiem, normatīvajiem aktiem un profesionālajiem noteikumiem. Komanda pārvalda arī ieteikumus uzlabojumiem, kas attiecas uz biroja sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem. Reģionālās risku vadības grupas sastāvā ir partneri no visiem SORAINEN birojiem. 

Vadības procedūru ietvaros SORAINEN izvērtē tās riskus, ikdienā analizējot to, kā birojs tiek galā ar pienākumiem vietējo biroju un prakšu līmenī. Izvērtējumos ir iekļauti, piemēram,

  • SORAINEN personāla veselības un darba drošības jautājumi,
  • darbības nepārtrauktības plānošana,
  • sniegto pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšana,
  • atbildīgas informācijas sniegšanas politikas uzturēšana,
  • lēmumu pieņemšana par darbu uzņemšanos – jautājumi par to, kā uzdevumā SORAINEN strādās un kādi būs sadarbības noteikumi,
  • reputācijas saglabāšana. 

Riski, kurus uzrāda veiktās pārbaudes, tiek rūpīgi pārvaldīti, katrā šādā gadījumā ieceļot atbildīgo personu un riska koordinatoru, kuru uzdevums ir izstrādāt un pārbaudīt rīcības plānus riska minimizēšanai un dokumentēt sasniegto. SORAINEN regulāri pārbauda drošību un darbības ilgtspējības riskus. Ja atklājas ārējo riska faktoru pieaugums, tiek veikti tālāki pētījumi un darbības to samazināšanai. 

SORAINEN risku vadības komanda partnera, zvērināta advokāta Jāņa Taukača vadībā izstrādā, ievieš un uzrauga procedūras un sistēmas, kas nodrošina, ka SORAINEN sniegtie juridiskie pakalpojumi atbilst nemainīgi augstiem standartiem.

Sākums Par mums Risku vadība