Uzmanību: Esam saņēmuši informāciju, ka cilvēkiem Latvijā tiek zvanīts un piedāvāts iesaistīties finanšu darījumos ar vērtspapīriem projektā, kas it kā notiek sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu birojs nav iesaistīt šādos projektos un Sorainen vārds šajā sakarā, iespējams, tiek izmantots krāpnieciskos nolūkos.