Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) lēmumu ir daļēji apmierināta laikraksta “Bauskas Dzīve” izdevēja SIA “Bauskas Dzīve” (Bauskas Dzīve)  blakus sūdzība par Administratīvās rajona tiesas lēmumu. Administratīvā rajona tiesa iepriekš atteica ierosināt lietu pēc Bauskas Dzīves pieteikuma pret Iecavas novada domes faktisko rīcību, izdodot laikrakstu “Iecavas Ziņas”. Ar minēto pieteikumu bija lūgts aizliegt publicēt izdevumā “Iecavas Ziņas” rakstus, kas neattiecas uz pašvaldības funkcijām, dzēst laikrakstu “Iecavas Ziņas” no masu informācijas līdzekļu reģistra, aizliegt “Iecavas Ziņas” darbību reklāmas tirgū un segt zaudējumus vairāk kā 33 000 EUR apmērā.

Lai arī AT nesniedza izvērstu vērtējumu par to, cik tiesiska ir Iecavas novada domes rīcība, izdodot minēto laikrakstu, AT noteica stingrus principus, ko minētajam laikrakstam (un faktiski jebkuram izdevumam, ko jebkura pašvaldība izdod masu informācijas līdzekļa veidā) ir jāievēro, un proti:

  • šādi masu informācijas līdzekļi ir jāizmanto visas sabiedrības labā,
  • to publikācijām ir jāveicina Latvijas Republikas Satversmes principu un pamatvērtību ievērošana,
  • tos nedrīkst izmantot, lai vienpusīgi izceltu atsevišķas intereses, kādu grupu vai kādu politisku spēku,
  • to publikācijās ir jāatspoguļo viedokļu daudzveidība, tostarp arī politiskās opozīcijas viedoklis.

Tāpat AT uzsvēra, ka “budžeta līdzekļu izmantošana šādiem plašsaziņas līdzekļiem ir attaisnojama vien tad, ja plašsaziņas līdzekļa redakcionālā daļa atbilst augstiem žurnālistikas kvalitātes standartiem (ja publicētās informācijas patiesums tiek rūpīgi pārbaudīts, tiek adekvāti atspoguļota viedokļu dažādība,  tiek ievēroti žurnālistikas ētikas principi).”

Ar šo lēmumu AT ir daļēji aizpildījusi tiesisko vakuumu, kas valdīja attiecībā uz t.s. “pašvaldību preses izdevumiem”, kas faktiski tikai imitēja brīvu presi un pēc būtības būtu atzīstami par attiecīgo pašvaldību reklāmas bukletiem.

AT atzina, ka minēto kritēriju (Latvijas Republikas Satversmes pamatvērtību ievērošana un žurnālistikas kvalitātes uzturēšana) ievērošana ir jānodrošina augstākai iestādei [Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai]. Ņemot vērā, ka pašreiz teju neviens no Latvijā izdotajiem pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, kas tiek izdots masu informācijas līdzekļa veidā, neatbilst minētajiem kritērijiem, ir sagaidāms, ka no ministrijas puses tiks vērtēta attiecīgo pašvaldību rīcība, tiem piešķirot budžeta līdzekļus.

Savukārt attiecībā uz pašvaldību darbību reklāmu tirgū, AT atzina, ka privātajiem masu informācijas līdzekļiem ir tiesības vērsties tiesā, ja šāda darbība apdraud attiecīgā privātā masu informācijas līdzekļa pastāvēšanu. Privātie mediji šādā gadījumā var  prasīt:

  • nevienlīdzīgā stāvokļa izbeigšanu un apdraudējuma novēršanu,
  • publiskās personas uzturētā masu informācijas līdzekļa darbības reklāmas tirgū pārtraukšu vai vismaz apjoma samazināšanu,
  • dotāciju no budžeta līdzekļiem pārtraukšanu vai arī adekvāta kompensācijas mehānisma ieviešanu.

No vienas puses AT lēmums dod spēcīgu pamatu Bauskas dzīvei turpināt savu tiesību aizsardzību tiesā pret Iecavas novada domi, bet no otras puses tas paver durvis arī pārējo reģionālo mediju iespējām vērsties tiesā pret pašvaldībām, gadījumos, kad to izdotie informatīvie izdevumi negodīgi konkurē reklāmas tirgū. Turklāt AT norādītie aizsardzības mehānismi ir pietiekami plaši, lai katrs privātais masu informācijas līdzeklis varētu tiesā prasīt sev piemērotu situācijas risinājumu.

Bauskas Dzīvei pro bono palīdzību šajā lietā sniedz  partneris, zvērināts advokāts Agris Repšs, zvērināts advokāts Andris Tauriņš un jurists Jorens Jaunozols.