Latvijas vadošā kazino izklaides operatora Olympic Casino konkurents iesniedza pieteikumu par preču zīmes Olimps Kazino reģistrāciju. Sorainen sagatavoja un iesniedza iebildumus, norādot, ka preču zīme aizskar iepriekš reģistrētās Olympic Casino preču zīmes tiesības.

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome pieņēma lēmumu par labu Olympic Casino un atzina par spēkā neesošu Olimps Kazino preču zīmes reģistrāciju, kā arī piekrita mūsu lūgumam atzīt, Olympic Casino preču zīme ir par plaši pazīstamu.

Iepriekš vairākos gadījumos Apelācijas padome bija lēmusi, ka preču zīmes, kas ietver vārdus “Olympic Casino” nebija spēkā, jo tās bija pretrunā ar olimpisko spēļu simboliem. Tādēļ ar šo lēmumu mūsu klients ir nodrošinājis savas preču zīmes un uzņēmuma nosaukuma vērtību un panācis Apelācijas padomes prakses maiņu.

Klientu pārstāvēja zvērināta advokāte un patentpilnvarotā Ieva Andersone un zvērināts advokāts Andris Tauriņš.