Mārketinga politika

Klientiem un visiem interesentiem, kuri vēlas saņemt Sorainen ziņojumus pa e-pastu, Sorainen sūta svarīgas un savlaicīgas jaunākās ziņas, juridiska rakstura informāciju, ielūgumus uz pasākumiem un citu informāciju. Šajā procesā Sorainen ievēro privātuma politiku, kura ir sagatavota Jūsu privātuma interešu aizsardzībai.

Šī politika nosaka datus, kādus Sorainen vāc par Jums mārketinga saziņas nolūkā, kā Sorainen tos izmanto un kam Sorainen atklāj šos datus.  Jūs arī uzzināsiet būtisku informāciju par Jūsu izvēles iespējām attiecībā uz Jūsu datiem un citām Jūsu tiesībām.

Izlasiet šo politiku un sazinieties ar Sorainen, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.

Jūsu datu pārzinis

Sorainen biroji Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā (Sorainen) ir kopīgi Jūsu personas datu pārziņi. Sorainen biroju kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://www.sorainen.com/en/Offices.

Ar Sorainen datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pastu: privacy@sorainen.com.

Sorainen vāktie un izmantotie personas dati

Jūs varat abonēt e-pasta ziņojumus no Sorainen tīmekļa vietnē www.sorainen.com, veidlapā ierakstot savu kontaktinformāciju (vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese, uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, valsts).

Kad Jūs abonējat Sorainen jaunākās ziņas tīmekļa vietnē, Sorainen lūgs papildu informāciju no Jums: vēlamā valoda, informācijas veids, ko Jūs labprātāk saņemtu, un valstis, prakses jomas un sektora grupas, kurās Jūs esat ieinteresēts.

Sorainen arī vāc Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, kad Jūs iedodat savu vizītkarti Sorainen tikšanās vai pasākumu laikā vai kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai reģistrētos Sorainen pasākumiem.

Sorainen sūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu un cenšas ierobežot saņēmēju skaitu tikai ar tām personām, kurām ziņojums tiešām būs interesants.

Tiklīdz Sorainen nosūta ziņu, Sorainen var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To Sorainen dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi Sorainen tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja Jūs piekrītat).

Kad Jūs abonējat Sorainen ziņas tīmekļa vietnē, Sorainen izmanto Jūsu datus uz Jūsu piekrišanas pamata.

Citos gadījumos, kad Jūs brīvprātīgi iedodat uzņēmuma kontaktinformāciju Sorainen, Sorainen var nosūtīt Jums mārketinga ziņas, lai Sorainen varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar Jums vai Jūsu pārstāvētajām sabiedrībām. Sorainen seko līdzi ziņu efektivitātes statistikai, lai uzlabotu Sorainen saziņas veidu.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par saglabātajām sīkdatnēm vai automātiski vākto informāciju, kad Jūs apmeklējat Sorainen tīmekļa vietni, lūdzam skatīt Sorainen tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Jūs varat piekļūt saviem datiem

Jūsu personas datus var atklāt

  • Sorainen darbiniekiem un juristiem Sorainen birojos Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuri sazinās ar Jums un kuri ir atbildīgi par mārketingu.
  • Trešajām personām, kas sniedz Sorainen pakalpojumus, ieskaitot mārketinga kompānijas, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus, audita uzņēmumus un citus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai vadītu mūsu mārketinga saziņu.

Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu, ar ko Baltkrievijas datu aizsardzības līmenis būtu atzīts par atbilstošu. Tādēļ Sorainen birojam Baltkrievijā ir piekļuve personas datiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Sorainen Baltkrievijas biroju un pārējiem Sorainen birojiem un kas atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātajām Standartklauzulām. Jūs varat pieprasīt no Sorainen iespēju iepazīties ar līgumu vai sazināties ar Sorainen datu aizsardzības speciālistu.

Cik ilgi Sorainen uzglabā datus?

Jūsu kontaktinformācija un informācija par Jūsu uzņēmumu vai nodarbošanos tiks glabāta un apstrādāta mārketinga nolūkā, kamēr Jūs vai Jūsu pārstāvētā organizācija izmanto Sorainen kā juridisko pakalpojumu sniedzēju. Tomēr Sorainen pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai novecojušie personas dati tiek atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti.

Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu atkarībā no situācijas vai atsakāties no Sorainen jaunāko ziņu abonēšanas, bet ne ilgāk kā 2 gadus pēc Jūsu pēdējās darbības ar Sorainen jaunākajām ziņām.

Jūsu tiesības un kā tās izmantot

Sazinoties ar Sorainen pa e-pastu privacy@sorainen.com, Jūs varat īstenot tiesības:

  • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
  • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
  • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Sorainen saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu Sorainen vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar Sorainen.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Sākums Mārketinga politika