Autortiesības un intelektuālais īpašums komunikācijas un reklāmas publiskajos iepirkumos

Atrašanās vieta: AC Hotel by Marriott, Rīga, Dzirnavu ielaā 33
Laiks: 13:00-16:30, novembris 9, 2023
Darba valoda: Latviešu

Latvijas Reklāmas asociācija un advokātu birojs Sorainen aicina uz semināru, kurā mēs izpētīsim autortiesību un intelektuālā īpašuma sarežģītos aspektus un robežlīnijas komunikācijas un reklāmas publiskajos iepirkumos.

Seminārs paredzēts komunikācijas un reklāmas aģentūrām, radošajiem profesionāļiem, kā arī pasūtītājiem.

Pasākums notiks š.g. 9. novembrī AC Hotel by Marriott, Rīgā, Dzirnavu ielā 33, no plkst. 13.30 – 16.30, reģistrēšanās no 13.00.

Pasūtītāji nereti sagatavo Publisko iepirkumu likumā noteiktajām normām neatbilstošu iepirkuma dokumentāciju. Trūkst zināšanu par autortiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī izpratnes par komunikācijas un reklāmas risinājumu sagatavošanas procesu. Vienlaikus piegādātāji ne pārāk labi orientējas autortiesību un publisko iepirkumu likuma normu interpretācijās, kā rezultātā, sagatavojot piedāvājumus, tiek lieki patērēti ievērojami resursi.

Pasākumā tiks apskatītas šādas tēmas:

  • galvenie autortiesību objekti,
  • interpretācijas reklāmas un komunikācijas iepirkumos
  • iespējas aizsargāt intelektuālo īpašumu
  • veidi, kā aģentūras var aizsargāt savu intelektuālo īpašumu
  • idejas vai materiāli: robežas starp idejām un iesniegtajiem materiāliem konkursos un to, kā rīkoties, ja materiāli tiek izmantoti bez atļaujas
  • “mazie” un “lielie” iepirkumi
  • sniegsim padomus, kā rīkoties, ja iepirkuma dokumentos ietvertās prasības neatbilst likuma normām.
  • pārrunāsim piedāvājuma satura prasības un vērtēšanas kritērijus
  • atbildēsim uz aktuālajiem jautājumiem.

Seminārā uzstāsies:

Ieva Andersone, Sorainen partnere, zvērināta advokāte, vada Latvijas biroja Intelektuālā īpašuma praksi. Ieva palīdz klientiem risināt intelektuālā īpašuma pārkāpumu un radošā darba neatbilstošas izmantošanas gadījumus. Kā profesionāla patentpilnvarniece preču zīmju lietās, Ieva regulāri pārstāv klientus preču zīmju iebildumu lietās Latvijas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Ieva konsultē klientus par konkurences tiesībām, atbilstību un potenciālo pārkāpumu novēršanu.

Katrīne Pļaviņa-Mika, Sorainen zvērināta advokāte, vairāk nekā desmit gadu specializējas starptautiskajās, Eiropas Savienības, regulēto nozaru un publisko iepirkumu tiesībās. Katrīne palīdz klientiem virzīt pārmaiņas to nozarē un veidot attiecības ar valsts iestādēm, kas šo nozari koordinē. Viņa vada un pārstāv Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko iepirkumu likuma komiteju.