LU Studentu zinātnisko rakstu krājums “Mundus et. Idea. Homo. Communitas. Sciens” ir Latvijas Universitātes Studentu padomes 2020. gadā organizētās LU Studentu zinātniskās konferences “Mundus et” jauno pētnieku darbu apkopojums.

Mūsu kolēģe Lūcija Strauta piedalījās zinātniskajā konferencē par tēmu: Sapnis par kosmosa bagātībām – vai kosmosa resursu ieguve ir likumīga?

Ar krājumu varat iepazīties šeit.