Kārtējo nodokļu samaksas pagarinājums bez nokavējuma naudas – uz 3 gadiem

Finanšu ministrija ir paziņojusi, ka papildus esošajiem risinājumiem valdība plāno noteikt iespēju nokavēto nodokļu maksājumu samaksu nodokļu maksātājiem MK noteiktajās nozarēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs gadiem finansiālo grūtību pārvarēšanai, ja termiņa nokavējums radies Covid-19 ietekmes rezultātā. Šāds regulējums vēl jāiestrādā normatīvajā regulējumā un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. Tas tiks attiecināts ne tikai uz nodokļu maksātājiem, kuriem radušās (radīsies) grūtības ar aktuālo nodokļu maksājumu samaksu, bet arī uz nodokļu maksātājiem, kuriem jau šobrīd ir piešķirts kāds no nodokļu samaksas termiņa pagarinājumiem saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām un tiem radušās grūtības ar attiecīgo maksājumu segšanu.

Lai pārkvalificētos jaunajam nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, nodokļu maksātājam ir jāatbilst nosacījumam – nodokļu maksātājs veic aktīvu sadarbību ar nodokļu administrāciju, kā arī jābūt iesniegtam motivētam iesniegumam ar lūgumu piešķirt atlikušajam (nesamaksātajam) nokavētajam nodokļu maksājumam jauno nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Piešķirot minēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par visu nokavējuma periodu nodokļu maksātāja nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiks aprēķināta.

Ātrāka PVN atmaksa

Valdība arī nolēma, ka VID atmaksās apstiprināto PVN visiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, tās neuzkrājot līdz taksācijas gada beigām. Tas stāsies spēkā 2020. gada 1. aprīlī, arī attiecībā uz PVN, kas uzkrāts saskaņā jau ar PVN deklarācijām par 2020. gada janvāri un februāri.

Saimnieciskās darbības veicēji varēs nemaksāt IIN avansu

Veicot grozījumus normatīvajā regulējumā, paredzēs, ka IIN maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, 2020. gadā var neveikt IIN avansa maksājumus (par to neveikšanu netiks rēķināta nokavējuma nauda).

VID videokonferenču iespējas

Pēc mums pieejamās informācijas, VID ir četras telpas, kurās ir iespējams veikt video zvanus tiešsaistes režīmā. Tādēļ ir iespējams lūgt VID pārstāvjiem organizēt šāda veida sazināšanos. Tomēr pagaidīsim arī VID komunikāciju – vai tā darbinieki vispār strādās no Talejas ielas vai jau no mājām.