Pirmais, ar ko likuma subjekts saskaras NILLTPFN likuma sakarā personas datu apstrādē, ir klienta identifikācija un izpēte. Kāds ir pareizais informācijas apjoms, kas būtu jāievāc no klienta, veicot viņa identifikāciju, kā arī darījuma uzraudzību? Nekad nevar būt viena atbilde, apjoms vienmēr būs atšķirīgs.

Taču pamatprincips ir ietverts NILLTPFN likuma 11,1 pantā, kas nosaka: klienta izpēte ir jāveic riskos balstītā pieejā.

Mūsu kolēģis Edvīns Draba informē par aktualitātēm personas datu apstrāde NILLTPFN kontekstā.

Raksta pilnā versija pieejama šeit.