Latvija ir demokrātiska tiesiska valsts, tomēr sabiedrībā demokrātija netiek uzskatīta par pašsaprotamu. Tādēļ tieši likumdevējam jātiecas nodrošināt, ka personu uzticēšanās valstij un tiesībām pieaug. Šo mērķi var sasniegt ar sabiedrības līdzdalību likumdošanas procesā.

Tomēr būtiski nodalīt sabiedrības līdzdalības formas. Vienā gadījumā tā ir sabiedrības informēšana un uzklausīšana (piemēram, publiskā apspriešana). Savukārt otrā gadījumā tas ir lobēšanas jeb interešu pārstāvības process.

Mūsu speciāliste Viktorija Soņeca dalās lobēšanas regulējuma jautājumos, lasiet delfi.lv.