Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Frizētava Krokuss” noslēgusi telpu apakšnomas līgumus ar frizieriem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji. Vai sabiedrības noslēgtie līgumi rada saistības attiecībā uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām?

Uz aktuālajiem jautājumiem atbild mūsu speciālists Edvīns Draba.

Raksts pieejams ŠEIT.