Uzņēmumam ir interneta veikals, kurā preces iegādājas gan Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, gan trešo valstu fiziskās personas. Tāpat arī uzņēmums pārdod preces, neizmantojot interneta veikalu, un tās piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamām personām gan ES, gan ārpus tās. Preču piegādi klientiem nodrošina kurjeri. Vai uzņēmumam jāreģistrējas MOSS režīmā? Vai MOSS režīms un tālpārdošana ir viens un tas pats?

Uz jautājumiem atbild mūsu speciāliste Dace Everte.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.