Valsts ieņēmumu dienests (VID) šajā pieņēma lēmumu aprēķināt budžetā papildu maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu maksājumiem starp personām, kas nav laulībā, bet faktiski dzīvo kopā un rūpējas viens par otru, tai skaitā par kopīgu bērnu. Tiesa šo VID lēmumu atzina par prettiesisku.

Par jaunumiem informē mūsu kolēģis Arnolds Mikāns.