Latvijas uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, no fiziskās personas februārī iegādājās nekustamo īpašumu – neapdzīvojamas telpas un domājamo daļu no ēkas, kurā plāno izveidot noliktavu materiāliem. Telpās tika veikts kosmētiskais remonts un nomainīti logi, no šiem izdevumiem atskaitot priekšnodokli. Šobrīd sākotnējos plānus nav iespējams realizēt, tāpēc novembrī tika nolemts telpas pārdot.

Telpas tiek pārdotas uz nomaksu (10 gadi) uzņēmuma vienīgā dalībnieka un valdes locekļa meitai. Fiziskā persona iegādājās nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības ietvaros.

Par nomaksas pirkumu tiks aprēķināti procentu maksājumi. Pirms nekustamā īpašuma pārdošanas tiks saņemts tā vērtējums no sertificēta vērtētāja.

Vai šis darījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē ir uzskatāms par darījumu ar saistītu personu? Ja tā, kādi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas pienākumi uzņēmumam?

Uz jautājumiem atbild mūsu kolēģe Dace Everte.

Pilns raksts pieejams ŠEIT.