2023.gada 1.jūlijā stājās spēkā pamatnolīgums sociālajā jomā par regulas 883/2004 attiecībā uz pastāvīgo attālināto pārrobežu darbu 16.panta 1.punkta piemērošanu.

Šobrīd to ir parakstījušas 10 valstis: Austrija, Beļģija, Čehija, Vācija, Somija, Lihtenšteina, Luksemburga, Nīderlande, Slovākija un Šveice. Līgums nosaka kritērijus, kuriem izpildoties attiecībā uz darbinieku ir piemērojama darba devēja valsts (ja šī valsts parakstījusi līgumu) sociālās apdrošināšanas sistēma.

Lai piemērotu šo sociālās apdrošināšanas shēmu, ir jārealizējas šiem kritērijiem:

  • abām valstīm jābūt parakstījušām nolīgumu;
  • attālinātais darbs sastāda mazāk nekā 50% no darbinieka kopēja darba laika.

Lai piemērotu līguma nosacījumus jāpiesakās uz A1 sertifikātu.

Kritēriju pārskatīšana ir kļuvusi aktuāla, ņemot vērā darba tirgus elastīguma un digitalizācijas piegumu, kā arī faktu, ka pārrobežu attālinātais darbs piedzīvojis strauju pieaugumu kopš Covid-19 pandēmijas.

Līgums stājas spēkā ar 2023.gada 1.jūliju. Kamēr Latvija nav pievienojusies minētajam līgumam, sociālās apdrošināšanas sistēmas jomā spēkā ir regulas 883/2004 nosacījumi. Tas nozīmē, ka darbiniekam kurš dzīvo Latvijā, bet ir nodarbināts pie darba devēja citā dalībvalstī, tiek piemēroti Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas nosacījumi, ja Latvijā tiek strādāta būtiska daļa (25%) no darba kopējā laika.

Lasiet arī:

Pastāvīgās pārstāvniecības risks attālinātā darba gadījumā