Jautājums: Kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā atspoguļot preces iegādi no trešajām valstīm, piegādājot to muitas noliktavā, kas atrodas Latvijas teritorijā? Ir visi nepieciešamie transporta dokumenti, kā arī noformēta importa muitas deklarācija (IM7). Un kā norādīt preču pārdošanu uz trešajām valstīm no muitas noliktavas, ja ir visi nepieciešamie transporta dokumenti, kā arī noformēta eksporta muitas deklarācija? Piebilde – uzņēmumam ir atļauja īpašā režīma piemērošanai.
Atbild vecākā nodokļu menedžere Dace Everte:  Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (PVN likums), tas attiecas uz darījumiem, kas notiek iekšzemē, proti, Latvijas muitas teritorijā. Tādējādi, PVN (0%, 21%, 5% vai 12% likme) vai atbrīvojums no PVN (PVN likuma 52.pants) ir piemērojams tikai tiem darījumiem, kas notiek iekšzemē.
Saskaņā ar PVN likuma 43.panta 3.daļu, 0% PVN piemēro tādu preču piegādei muitas noliktavās un brīvajās zonās, kuras ir ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam. Tātad piegādātājs darījumam piemēros 0% PVN, savukārt preču saņēmējam preču iegādi muitas noliktavā PVN deklarācijā nav jāuzrāda.
Preču pārdošana uz trešajām valstīm no muitas noliktavas savukārt būs atkarīga no iepriekšējās preču kustības:
  • ja prece no iekšzemes tiek novietota muitas noliktavā, un tam seko šīs preces eksports – preču eksportēšanu jāuzrāda PVN deklarācijas 48.1rindā, neatšifrējot darījuma detaļas PVN deklarācijas pielikumos;
  • ja prece ir bijusi ievesta muitas noliktavā no trešajām valstīm, un, to neizlaižot brīvam apgrozījumam, pēc tam izvesta uz trešajām valstīm, tad darījumu jāuzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā. Darījuma detaļas nav jāatšifrē PVN deklarācijas pielikumos.