Kā transfertcenu dokumentācijā pamatot saistīto pušu darījumu cenas un sadalīt peļņu vai zaudējumus starp saistītajiem uzņēmumiem. Covid-19 pandēmija ir ieviesusi korekcijas arī šajā jomā.

Mūsu kolēģe Aija Lasmane dalās ar ieviestajām pārmaiņām portālā iFinanses.lv