Ne vienmēr gadījumos, kad šķiet, ka lietu uzvarēt “nespīd”, jāzaudē cerība, jo bieži vien tiesvedības procesā mēdz parādīties pavisam negaidīti lietas pavērsieni, kas liek kardināli mainīt skatpunktu uz problēmjautājumu. Tā notika arī kādā lietā, kurā uzņēmums apstrīdēja Valsts ieņēmumu dienesta piemēroto metodi preču muitas vērtības noteikšanai. Izskatām Senāta spriedumu!

Par aktuālo informē mūsu kolēģis Oļegs Spundiņš.

Vairāk informācijas iFinanses.lv.