Ja kādreiz ir nācies apskatīt Valsts ieņēmumu dienesta publicēto nodokļu administrēšanas lēmumu sadalu, tad noteikti ir redzēts kupls pievienoto vērtības nodokļa atmaksas atteikumu skaits. Nodokļu administrācijas pienākumus likumdevējs ir precizējis vairākkārt, mēģinot panākt vieglāku un ātrāku nodokļa atmaksāšanas gaitu. Vai tas ir izdevies? Kā notiek patiesībā?

Kopš 2021.gada janvāra Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 109.pants nosaka, ka VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksā apstiprināto pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas periodu 30 dienu laikā pēc:

  • PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa;
  • PVN deklarācijas iesniegšanas dienas, ja nodokļa deklarācija ir iesniegta pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;
  • precizētās PVN deklarācijas iesniegšanas dienas, ja iesniegta precizēta nodokļa deklarācija.

Šāds regulējums savulaik tika ieviests, lai atvieglotu uzņēmēju situāciju, kad tika ilgstoši iesaldēts pārmaksātais PVN un VID uzsāka garās pārbaudes, lai pārliecinātos par to, ka katra izdevumu pozīcija ir pamatoti iekļauta deklarācijā. It īpaši pieauga uzņēmēju iebildumi pret VID praktizēto pārmaksu aizkavēšanu, kas radās, pieņemoties spēkā Covid-19 pandēmijai, jo PVN pārmaksu bloķēšana būtiski samazināja pieejamos apgrozāmos līdzekļus uzņēmumiem.

Tāpat uzņēmējus neapmierināja, ka noteiktām uzņēmumu grupām (piemēram, eksportētājiem un tiem, kam PVN pārmaksas pārsniedza 5000 eiro) atmaksas bija jāveic 30 dienu laikā, bet tiem, kas šiem kritērijiem neatbilda, bija jāgaida ievērojami ilgāk. Protams, visvairāk cieta mazie uzņēmumi, kas specializējās iekšzemes darījumos.

Ar pilnu rakstu variet iepazīties šeit.