Kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem tradicionāli piemēro fiziskām personām, kas vainīgas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Tomēr ir vairāki nodarījumi, kad fiziskas personas darbības saistītas ar juridiskas personas interesēm. Ja fiziska persona, piemēram, valdes loceklis, veicis noziedzīgu nodarījumu juridiskas personas labā vai interesēs vai arī nav bijis pietiekami uzraudzīts no juridiskās personas puses, šādi apstākļi var radīt juridiskas personas kriminālatbildību.

Plašāk par šo tēmu stāsta mūsu speciālisti Andris Tauriņš, Agita Sprūde, Zane Akermane, Viktorija Jarkina un Eva Berlaus portālā iTiesības.lv.