Dažkārt dažādu apsvērumu dēļ līgums tiek faktiski parakstīts pēc tam, kad jau uzsākta tā izpilde. Nereti puses kā līguma parakstīšanas datumu norāda atpakaļejošu datumu, kas neatbilst faktiskajiem līguma parakstīšanas apstākļiem. Vai līgumu parakstīšana ar atpakaļejošu datumu ir pieļaujama, un šādi līgumi ir spēkā esoši? Kas notiek, ja starp pusēm rodas strīds par līguma spēkā stāšanās brīdi?

Par aktualitātēm informē mūsu kolēģe Lūcija Strauta.

Raksta turpinājums pieejams iTiesības.lv.