Piesaistot ārvalstu darbaspēku, uzņēmumiem jāsaprot, vai ārvalstniekam, kuru grib piesaistīt un nodarbināt Latvijā, būs jākārto tiesības uz nodarbinātību un termiņuzturēšanās atļauja, vai tomēr tas nav nepieciešams.

Par aktuālitātēm informē mūsu speciāliste Natālija Šestakova.

Raksts pieejams šeit.